Tien jongeren krijgen gebiedsverbod in Vrieheide

Foto: Pixabay License

Op last van de burgemeester van Heerlen hebben tien jeugdigen afgelopen vrijdag 3 juni een gebiedsverbod voor de duur van een maand gekregen voor de wijk Vrieheide voor onder andere de Anjelierstraat en omliggende straten. De gebiedsverboden zijn inclusief een dwangsom waarbij iedere overtreding van het verbod leidt tot een boete van € 350,-.
De aanpak is een lik-op-stuk beleid dat er op gericht is overlast te voorkomen.

Onrustig

Vorig jaar is het in de wijk Vrieheide op de Anjelierstraat en de omliggende straten onrustig geweest. Dit heeft toen de nodige inzet van de politie en gemeente gevraagd.
Omdat er een kans was dat een en ander zich dit jaar opnieuw voor zou doen heeft de gemeente preventief maatregelen genomen en tijdelijk een tweetal bewakingscamera’s ingezet op de Anjelierstraat.
Ook zijn er gesprekken geweest met de gemeente Brunssum om de jeugdoverlast die over en weer tussen beide gemeenten plaatsvindt te bespreken.

Lik op stuk

Het Kernteam Jeugdoverlast heeft daarna besloten de harde kern van jeugdigen die zich stelselmatig schuldig maken aan het veroorzaken van de overlast en daar ook vaak een voortrekkersrol in vervullen een lik-op-stuk benadering te geven. Dit heeft tot de tien gebiedsverboden geleid. Met de overige jeugdigen heeft de politie Stop-gesprekken gevoerd waarbij is gewaarschuwd dat herhaling van ongewenst gedrag niet onbestraft kan blijven.

Inmiddels heeft de politie geconstateerd dat één jeugdige het gebiedsverbod heeft overtreden met genoemde boete tot gevolg.