Nieuw stadsbestuur voor Heerlen: ‘Uit Liefde voor onze Stad’

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Heerlen krijgt een ambitieus, vooruitstrevend en vernieuwend stadsbestuur, aldus de deelnemende partijen aan de nieuwe coalitie.
De coalitie gaat niet alleen inhoudelijk een tandje bijzetten in haar ambities voor de stad, maar kiest ook nadrukkelijk voor betere dienstverlening, het meer betrekken van burgers en ondernemers én het bouwen aan een nieuw Verhaal van Heerlen.

Akkoord

Nadat de OuderenPartij vorig weekend uit de formatie stapte besloten de overige partijen (SP, CDA, VVD/D66 en Partij Hoensbroeks Belang) dat er nu snel een stabiel stadsbestuur moest komen. Een blok bestaande uit PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren sloot bij de onderhandelingen aan.
Onder leiding van formateur Jordy Clemens (SP) is in de afgelopen dagen een coalitieakkoord geschreven dat de partijen nu presenteren.

‘Uit Liefde voor onze Stad’

Het ambitieuze coalitieakkoord draagt de titel ‘Uit Liefde voor onze Stad’ en bouwt voort op de lijn van het zittende stadsbestuur. Ook nu wordt er gekozen voor een stevig sociaal beleid, leefbare buurten en het verder versterken van de culturele kracht van de stad.
Bijzondere aandacht is er in dit akkoord voor de inspanningen die nodig zijn in Heerlen-Noord, het verder vernieuwen van het centrum van Heerlen, radicale vergroening van de stad en het bestrijden van energiearmoede.
Het nieuwe college van Heerlen krijgt vijf wethouders: Jordy Clemens (SP), Marco Peters (CDA), Martin de Beer (VVD/D66), Peter van Zutphen (SP) en Casper Gelderblom (PvdA/GL/PvdD).

Komende week wordt het akkoord besproken in de ledenvergaderingen en besturen van de diverse partijen.
Vervolgens wordt tijdens de raadsvergadering van 8 juni het akkoord besproken en het nieuwe college geïnstalleerd.