Alzheimer Café: ‘Wat als de stemming maar niet wil opklaren?’

Foto: CCO Public Domain

In het Alzheimer Café Parkstad kunnen mensen met dementie, mantelzorgers, hulpverleners en belangstellenden informatie krijgen, delen en ervaringen uitwisselen met lotgenoten.
Elke bijeenkomst wordt ook een vooraf vastgesteld thema besproken.

Dinsdag 14 juni 2022 zijn geïnteresseerden van harte welkom in het Alzheimer Café Parkstad Limburg in Heerlen.
Het onderwerp en thema van deze Alzheimercafé-avond is: ‘Wat als de stemming maar niet wil opklaren?’

Juiste behandeling en benadering

In Parkstad wonen meer dan 5500 mensen met dementie en er zijn meer dan 8000 naasten actief als mantelzorger.
Over het algemeen kunnen de mensen met dementie en de naasten/mantelzorgers ook dan nog veel levenskwaliteit ervaren. Echter er zijn ook momenten waarop het moeilijk gaat en dat speelt met name als de stemming minder is en als dit langer aanhoudt. Er kunnen veel oorzaken zijn waardoor de stemming minder is zoals bij depressie of bij een delier.
Het stellen van de juiste diagnose en daarbij de geschikte behandeling aanbieden kan helpen, maar zeker ook de meest passende benadering kan helpen onder deze moeilijke omstandigheden. Daarom is het goed om stil te staan bij het belang en het effect van de juiste behandeling en benadering als de stemming maar niet wil opklaren.
Wij moeten ons realiseren dat elke persoon anders is en dan ook anders op de aangeboden benadering kan reageren.

Als gastspreekster van deze avond is Dr. Collet (specialist en leider Neuropsychiatrie bij Mondriaan) aanwezig en zij zal meer informatie en duidelijkheid bieden over het onderwerp “Wat als de stemming niet wil opklaren”.

Informatie

  • De bijeenkomst wordt op 14 juni gehouden in de grote recreatiezaal van het Zorgcentrum Tobias, aan de Piet Malherbestraat 2 in Heerlen.
  • Aanmelden is niet noodzakelijk.
  • De zaal is open vanaf 19.00 uur en om 19.30 uur start het programma.
  • Er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en omstreeks 21.30 uur is het einde van de bijeenkomst voorzien.
  • De entree, koffie en thee zijn gratis en wordt aan tafel geserveerd.