Gemeente Heerlen vangt per 1 juni Oekraïense vluchtelingen op

Foto: CC0 1.0, Public Domain Dedication

Vanaf komende 1 juni gaat de gemeente Heerlen Oekraïners opvangen die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld in eigen land.
In twee vleugels van Huize de Berg op de Gasthuisstraat kunnen vanaf die datum 150 vluchtelingen opgevangen worden. Vanmorgen heeft de gemeente omwonenden van Huize de Berg hierover geïnformeerd.

Huize de Berg zal voor 12 maanden de slaap- en verblijfplaats zijn voor 150 vluchtelingen uit Oekraïne. Het betreft vrouwen en kinderen. De gemeente vangt hier alleen vrouwen en kinderen op omdat ze het belangrijk vinden rekening te houden met de nog aanwezige bewoners van het klooster.

Veiligheid en comfort

Burgemeester Wever: “De opgave om deze mensen op te vangen tegen de achtergrond van het geweld in Oekraïne is voor onze regio een verantwoordelijkheid en vraagt op alle niveaus een serieuze inspanning. Met grote urgentie heeft de gemeente de afgelopen tijd dan ook onderzocht naar een geschikte locatie voor opvang met het belang van de mensen om wie het gaat voorop. Deze vluchtelingen moeten na een lange reis tot rust kunnen komen. Veiligheid en enige comfort zijn daarbij cruciaal. En alhoewel Heerlen een grote stad is, waren de mogelijkheden voor veilige, op korte termijn beschikbare en gefaciliteerde grootschalige opvang beperkt. Daarnaast heeft het college de zorg voor plekken altijd als slechts één deel van de opdracht gezien. Het regelen van onderwijs, ondersteuning en zorg hoort hier volgens het college ook vanzelfsprekend bij. Dat deze zoektocht opvangplekken in Huize de Berg als mooi resultaat heeft doet me deugd. De locatie wordt de komende twee weken geschikt gemaakt door o.a. het plaatsen van bedden en het organiseren van zorg en veiligheid.”

COA  |  AZC

Naast de verantwoordelijkheid die er is om opvang voor gevluchte Oekraïners te faciliteren heeft de gemeente onlangs aan het COA aangeboden om het huidige AZC tijdelijk en onder een aantal voorwaarden met 100 plekken uit te breiden. Recent is er namelijk ook een urgent tekort aan opvangplekken voor asielzoekers uit andere landen ontstaan, met name de situatie in Ter Apel is schrijnend. Formele besluitvorming hierover zal nog plaats moeten vinden. Burgemeester Wever: “Voor veel gemeenten zijn de opvangopgaven geen eenvoudige vraagstukken. Samen zullen we deze verantwoordelijkheid dragen.”

Informatiebijeenkomst

Inmiddels heeft burgemeester Wever alle omwonenden geïnformeerd over de opvang van de Oekraïense vluchtelingen in Huize de Berg met een brief, die hen tevens uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de opvang. Burgemeester Wever vervolgt: “Ik kan me voorstellen dat mijn brief vragen oproept bij omwonenden. Of dat er zorgen zijn. Daarom vond ik het belangrijk hen als eerste te informeren. Met de informatiebijeenkomst willen we daarnaast ook de mogelijkheid te bieden vragen te stellen, of zorgen uit te spreken.”

De informatiebijeenkomst is maandag 16 mei in de publiekshal van het Stadskantoor aan de Geleenstraat in Heerlen. Burgemeester Wever, de gemeentelijke projectleider en vertegenwoordiging van Huize de Berg zijn aanwezig. Inloop is vanaf 19.00 uur onder het genot van koffie en vlaai, start 19.15 uur. Tijdens de bijeenkomst kunnen alle vragen die betrekking hebben op deze opvanglocatie aan de aanwezigen gesteld worden.