16 Koninklijke Onderscheidingen bij jaarlijkse lintjesregen in Heerlen

Foto: CCO Public Domain

Vandaag, dinsdag 26 april, heeft tussen 08.00 uur en 13.00 uur de jaarlijkse Lintjesregen van de gemeente Heerlen plaatsgevonden.
In totaal hebben zestien Heerlenaren een Koninklijke Onderscheiding van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander gekregen. Hiervan zijn twaalf Heerlenaren benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vier mensen uit Heerlen zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Locoburgemeester Peter van Zutphen heeft vanochtend tijdens de Lintjesregen alle 16 Heerlenaren in stijl opgezocht. In een oranje busje werden zij thuis, op het werk, bij de kapper of op de tennisvereniging verrast met een Koninklijke Onderscheiding.

Dit jaar worden de nieuw-gedecoreerden weer als vanouds uitgenodigd voor een receptie.
Na de laatste uitreiking worden zij om 13:30 uur ontvangen in het Parkstad Limburg Theater. Na een feestelijk ontvangst worden zij in het bijzijn van het college, het Oranje Comité, het kindercollege en oud-gedecoreerden, persoonlijk toegesproken. Hier wordt het glas geheven op de nieuw-gedecoreerden en op Koning Willem-Alexander.

RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

De heer M.C.P. (Marcel) Lucassen, 63 jaar

De heer Lucassen zette zich in voor de volgende activiteiten:

 • 1971 – 1991 bestuurslid van en vrijwilliger bij de voetbalvereniging RKSV Groene Ster te Heerlen. Hij was trainer en elftalleider en richtte zich m.n. op het zaalvoetbal.
 • 1991 – heden medeoprichter en voorzitter (2009-heden) van en vrijwilliger bij de Zaalvoetbalvereniging Heerlerheide. Hij is de drijvende kracht achter de vereniging en fungeerde/fungeert als trainer, organisator en fondsenwerver. Hij zoekt de verbinding tussen de (recreatieve) sport en maatschappelijke participatie, o.a. door het geven van workshops en clinics op scholen en buurtgerichte evenementen. Er zijn buurtsportprojecten en breedtesportprojecten met scholen in de regio Parkstad.
 • 2009 – heden bestuurslid van de Stichting Wijkbeheer Carisven te Heerlen.
  Hij organiseert mede de activiteiten in het centrum van Heerlerheide en initieerde de jaarlijkse buitenspeeldag en het jaarlijkse straatvoetbaltoernooi i.s.m. de lokale scholen. Hij organiseert tevens de pietenspeurtocht en de Sinterklaasshow, kerstmarkt en paasloterij.
 • 2014 – heden voorzitter van de Promotie Commissie Winkelgebied Heerlerheide. Hij bedenkt en organiseert diverse activiteiten, zoals concerten, tours, de jaarlijkse zomermarkt en de kinderspeeldag.
 • 2015 – heden bestuurslid van het Oranjecomité Heerlerheide. Marcel Lukassen organiseert mede de activiteiten rondom Koningsdag en onderhoudt het contact met de artiesten e.d. om het jeugdprogramma vorm te geven.
 • 2017 – heden buitengewoon bestuurslid van de Vereniging BIZ Heerlerheide. Hij fungeert als de schakel tussen de winkeliers en de wijkorganisaties en bewoners.

De heer drs. P.F. (Paul) Reijns, 65 jaar

De heer Reijns is werkzaam als teamleider managementinformatie bij Zuyd Hogeschool en ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:

 • 1989 – heden bestuurslid en voorzitter (2000 – heden) van de voetbalvereniging RKSV Bekkerveld te Heerlen (750 leden). Daarnaast heeft de heer Reijns o.a. als wedstrijdsecretaris en elftalleider gefungeerd.
 • 2002 – 2015 voorzitter van de initiatiefgroep Multifunctionele Accommodatie Bekkerveld (MAB) (2002-2004) en voorzitter (2004-2015) van Stichting MAB te Heerlen. Door de stichting is o.a. een haalbaarheidsonderzoek met diverse varianten uitgevoerd en het programma van eisen uitgewerkt. In 2008 stemde de gemeenteraad in met het Projectplan MAB en in 2015 werd de multifunctionele accommodatie ‘A Gene Bek’ in gebruik genomen. Het bevat een sporthal, een kantine, een jeugdhome, een feestruimte, sportvelden, kleedlokalen, gymzalen en parkeervoorzieningen. Gesteld wordt dat Paul Reijns de drijvende kracht is achter de realisatie en exploitatie van de accommodatie.
 • 2008 – 2017 penningmeester van Stichting Popmuziek Limburg, de provinciale popkoepel van de provincie Limburg. De stichting heeft een adviserende steunfunctie voor het Limburgse popveld en organiseert projecten op het gebied van muziekeducatie en talentontwikkeling. De stichting werkt samen met lokale overheden, diverse muziekcollectieven, kleine en grote podia en festivals.
 • 2008 – heden voorzitter van Stichting The Notorious IBE (International Breakdance Event) te Heerlen. Dit jaarlijkse driedaagse evenement verbindt muziek, dans, kunst en mode en trok in 2018 en 2019 12.500 bezoekers uit 45 verschillende landen. In 2020 en 2021 vonden vanwege de coronapandemie meerdere kleine activiteiten plaats, waaronder de IBE Winterstudio, die genomineerd werd voor de ‘Gouden C’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Met de ‘Gouden C’ zet het Fonds voor Cultuurparticipatie jaarlijks een van de vele ondersteunde projecten op het gebied van cultuurparticipatie en -educatie in de schijnwerpers. Gesteld wordt dat de heer Reijns de stichting door vele moeilijke dossiers heeft geloodst en dat The Notorious IBE onder zijn voorzitterschap is uitgegroeid tot een festival van wereldformaat.
 • 2013 – 2015 voorzitter van Stichting Promotie Glazen Huis Heerlen 2015.
  Deze stichting is opgericht om de jaarlijkse terugkerende benefietactie Serious Request van de radiozender 3FM zo breed mogelijk ‘te laten landen’ in de regio. De stichting doneerde met side-events meer dan 200.000 euro voor het goede doel.

De heer F.L.A. de Rouw, 81 jaar

De heer Frans de Rouw is tot zijn pensionering werkzaam geweest als docent economie aan het Sintermeertencollege te Heerlen en ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 1968 – heden voorzitter (1980-1982 en 2006-2009)/penningmeester (1968-1991 en 2004-2005)/bestuurslid van en vrijwilliger bij de Tennisvereniging Oranje Nassau (TVON) (500 leden) te Heerlen. De heer de Rouw heeft in 1978 bijgedragen aan de aankoop van het park, realiseerde in 2000 een obligatielening waarop leden konden inschrijven om het clubhuis te kunnen renoveren en heeft de basis gelegd voor de commissie recreatief. Tijdens zijn tweede voorzitterschap bereikte de vereniging het hoogste ledenaantal en groeide het toernooi d’Oranje Nassau met meer dan 200 deelnemers uit tot een van de grootste toernooien in de regio. Daarnaast is hij initiator en lid van de groengroep. Onder meer door zijn inzet is het tennispark de laatste jaren getransformeerd van een tennisterrein tot een soort stadspark, waarvan ook buurtbewoners gebruik maken. Bij de inrichting en het onderhoud van het uitgestrekte park, dat de tennisvereniging in eigen beheer heeft, is er veel aandacht voor milieu en recycling, onder andere door houtwallen en houtsnipperpaden. Tevens heeft hij (1979-2019) de ledenadministratie verzorgd en assisteerde hij (2015-2019) bij de Jeugd Tweedaagse.
 • 2010 – heden bestuurslid (2010-2013)/penningmeester (sinds 2013) van de Stichting Limburgs Protestants Kinderhuis. De stichting beheert een vermogen van ruim € 1,5 miljoen. Uit de opbrengst van de beleggingen wordt jaarlijks ruim € 100.000 gedoneerd aan projecten in de Derde Wereld op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en schoon drinkwater. De heer de Rouw is contactpersoon en gesprekspartner van de beleggingsadviseur van de Rabobank en beoordeelt de ingediende aanvragen om financiële steun.
 • 2011 – heden vicevoorzitter/bestuurslid wedstrijdzaken van de Bridgeclub BC Coriovallum te Heerlen. Hij was (2011-2013) waarnemend voorzitter en (2011-2019) lid van de wedstrijdcommissie. Daarnaast verzorgt hij de voorbereiding en afsluiting van de bijzondere en wekelijkse bridgedrives, zoals de jaarlijkse Kerstdrive. Tevens verzorgt hij het vervoer van en naar de bridgelocatie voor oudere leden.

De heer drs. S.L. (Rinus) Wanders, 56 jaar

De heer Rinus Wanders was van 1986 tot zijn pensionering in 2021 werkzaam als radiotherapeut-oncoloog bij de bestralingskliniek Maastro te Maastricht en diens rechtsvoorgangers. Sinds zijn pensionering is hij actief als SCEN-arts.
Naast zijn functie als medisch specialist coördineerde hij de artsengroep. Hij wordt getypeerd als een energieke en betrokken collega die altijd bereid was extra taken in te vullen of over te nemen, zoals spreekuren, het beoordelen van plannen of onderwijsactiviteiten. Binnen de oncologische zorgketen realiseerde hij kortere doorstroomtijden. Daartoe paste hij bedrijfskundige concepten als ‘LEAN management’ (een efficiënte en slanke organisatie) toe en nam deel aan projectgroepen om de processen voor de patiënt efficiënter en aangenamer in te richten. Daardoor duurde het behandeltraject voor veel patiënten aanmerkelijk minder lang. Hij maakte het mogelijk dat er altijd een radiotherapeut-oncoloog van Maastro aansluit bij het opzetten van tumorspecifieke overleggen in de ziekenhuizen in de regio.
Jarenlang fungeerde hij als opleider en realiseerde hij mede de clusteropleiding tussen het Catharinaziekenhuis te Eindhoven en Maastro (2009). De artsen in opleiding volgen nu de eerste drie jaar van hun specialistenopleiding bij Maastro en het laatste jaar in Eindhoven. Hij begeleidde tevens de onderwijsgroepen van het blok ‘abdomen’ bij de Universiteit van Maastricht, gaf lezingen aan studenten, verpleegkundigen, belangen- en patiëntenorganisaties en begeleidde stagiaires.
De heer Wanders speelde een centrale rol bij het realiseren van een dependance voor radiotherapie in Venlo (2012). I.s.m. het Viecuri MC is daar een radiotherapieafdeling gebouwd met een directe doorgang naar het ziekenhuis.
Patiënten uit Noord-Limburg hoeven daardoor niet meer naar Eindhoven of Nijmegen voor bestralingen. De hele oncologische behandeling kan sindsdien op één locatie plaatsvinden.
Hij nam deel aan regionale en landelijke platforms en was lid van de commissie NL-Kankerregistratie voor Longtumoren. Gesteld wordt dat door de onafgebroken inzet van betrokkene de radiotherapie binnen de oncologische behandeling van patiënten in Limburg, en m.n. in de Mijnstreek, een belangrijke positie heeft gekregen. Een aanzienlijke groep patiënten had kanker als gevolg van het werken in de mijnbouw en zij hadden veel baat bij zijn behandelingen.
Het huidige hoge niveau van radiotherapie zou niet of veel later zijn bereikt zonder zijn inzet.

Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 2001 – heden voorzitter van de Beheersstichting Scouting Welten.
  Betrokkene draagt zorg voor de financiële gezondheid van de scouting, het gebouwonderhoud en het materiaal. Ook fungeerde hij diverse perioden als interim-voorzitter van het groepsbestuur.
 • 2011 – 2021 lid van het concilium radiotherapie bij de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie Oncologie. De heer Wanders speelde een grote rol bij het opstellen van het opleidingscurriculum voor radiotherapeut-oncologen. Hij was het aanspreekpunt voor de overkoepelende registratiecommissie geneeskundig specialisten van het KNMG en hij nam deel aan de visitatiecommissies bij veel radiotherapieafdelingen t.b.v. de opleidingserkenning.

LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU

De heer N.A. (Nico) Aarts, 67 jaar

De heer Aarts was van 14 maart 2002 tot 13 april 2010 en sinds mei 2018 raadslid van de gemeente Heerlen.
In de periode 2010-2014 en 2014-2018 was de heer Aarts wethouder met onder meer de portefeuilles als Financiën, Beheer en Onderhoud en Mobiliteit en Parkeren.

De heer L.J. (Lambert) Coenen, 88 jaar

De heer Coenen was tot zijn pensionering in 1994 werkzaam bij Drukkerij Tonnaer te Kelpen. Na zijn pensionering verleende hij mantelzorg aan zijn, in oktober 2020 overleden, echtgenote. Zij had wegens COPD en kanker een erg hoge zorgvraag. Hij verzorgde het volledige huishouden, de hygiëne van zijn echtgenote en de constante toelevering van zuurstof en medicatie. Daarnaast probeerde hij de kwaliteit van het leven van zijn echtgenote te verhogen door wandelingen met haar te maken.

De heer A.L.M. (Alphons) Emonts, 55 jaar

De heer Emonts is sinds 2003 werkzaam als assistent thuismeester bij Parc Imstenrade Vitalis te Heerlen en ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 1986 – 2003 vrijwilliger bij Missie thuisfront Heerlerbaan. Hij verrichtte allerlei hand-en-spandiensten bij de vele rommelmarkten waarbij de opbrengst ten goede kwam aan een Heerlerbaanse missionaris in de Congo.
 • 1995 – heden materiaalverzorger voetbal- en petanque vereniging RKHBS te Heerlen
 • 1995 – heden vrijwilliger bij de r.k. Parochie St. Joseph Heerlerbaan te Heerlen. Hij is een van de vrijwilligers die zorgen voor het onderhoud van de begraafplaats. Daarnaast verricht hij allerlei hand- en spandiensten tijdens het jaarlijkse parochiefeest.

De heer ing. P.J.M. Franken, 81 jaar

De heer Franken was in de periode 1969-2005 werkzaam als architect-projectbegeleider bij AGS (Architecten Groep Sigmond) te Heerlen. Hij werkte mee aan toonaangevende gebouwen in de gemeente Heerlen en maakte zich sterk voor duurzaamheid en lage kosten. Daarbij had hij als uitgangspunt dat functionaliteit boven uiterlijk vertoon moest gaan. Zo ontstonden o.a. het hoofdkantoor van DSM en Hoge School Zuyd te Heerlen. Sinds 2006 is hij gepensioneerd.

Daarnaast verricht en verrichtte hij de volgende activiteiten:

 • 1992 -2021 mantelzorger van zijn echtgenote met een meervoudige beperking. Hij nam na het verkeersongeval van zijn echtgenote de verzorging op zich tot de verhuizing naar de zorginstelling ‘Parc Imstenrade’.
  Naast de huishoudelijke taken hielp hij haar met het dagelijkse los- en vastmaken van de prothese, verzorgde hij haar bij het omkleden voor de nacht en bij de hygiënische verzorging. Ten slotte nam hij haar mee naar al zijn activiteiten zodat zij een zo normaal mogelijk leven kon leiden.
 • 1996 – 2006 preses (voorzitter) van het Koninklijk Heerlens Mannenkoor ‘Sint Pancratius’. De heer Franken was tevens verantwoordelijk voor de portefeuille ‘lief en leed’ en was presentator bij concerten. Ook organiseerde hij de concertreis naar Portugal en bijzondere evenementen bij jubilea. Zo nam hij in 2003 het initiatief voor het tot op heden bestaande Oranjeconcert. Onder zijn leiding won het muziekgezelschap o.a. de titel ‘Limburgs Mannenkoor van het jaar’ (1997), was het winnaar van een korenfestival in Apeldoorn (1997) en kreeg men in Praag in 2001 tijdens het Festival Musica Sacra de ‘zilveren award’.
 • 2005 – heden vrijwilliger bij het Hedge House Museum voor Kunst te Wijlre.
  Dit is een kunstmuseum in Kasteel Wijlre. Betrokkene is o.a. actief als suppoost, baliemedewerker en gids.
 • 2006 – 2007 District Govenor van de Rotary International, district 1550 (Zuid-Nederland). Hij was tevens q.q. lid van het landelijk gouverneursberaad. Hier was hij verantwoordelijk voor de portefeuille ‘jeugd’ en coördineerde hij alle jeugdactiviteiten. Vanwege zijn verdiensten is hij benoemd tot ‘Paul Haris Fellow’.
 • 2008 – 2016 bestuurslid van de R.K. Parochie ‘Sint Pieter’ te Maastricht.
  Betrokkene was tevens bouwkundig adviseur, ondersteunde renovaties en verrichtte bezoekwerk.
 • 2009 – 2015 secretaris van de Stichting Rotary Vlielandkamp. Deze organisatie organiseert vakanties voor minder draagkrachtige gezinnen.
  Betrokkene zette zich tevens in voor het regelen van de bestuursaansprakelijkheid en het verkrijgen van de ANBI-status.
  Daarnaast voerde hij de verplichting voor een VOG in voor kampleiders.
  Ook ondersteunde hij persoonlijk de vakantiewerken.

Mevrouw G.M.T. Gehlen-Vrolyk, 80 jaar

Mevrouw Gehlen ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 1967 – 2014 mantelzorger voor haar echtgenoot die gedeeltelijk verlamd was geraakt door meerdere herseninfarcten. Ze heeft haar man zonder verpleegkundigen verzorgd. Het betrof 24/7-zorg. Naarmate hun zoon ouder werd heeft hij de laatste tien jaar gedeeltelijk de zorgtaken van haar overgenomen.
 • 2004 – 2011 bestuurslid van het Katholieke Vrouwen Gilde Heerlen. Ze was contactpersoon in de werkgroep Lezingen & Excursies waarmee ze het jaarprogramma samenstelde. Tevens organiseerde ze excursies in binnen en buitenland. Ze woonde ook de vergaderingen van de koepelorganisatie in Limburg bij. Tot slot was ze vertegenwoordiger in de Heerlense Vrouwenraad. Als iemand hulp nodig had was zij meestal de eerste die haar hulp aanbood.
 • 2007 – heden lid van de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning Heerlen. Vanuit deze functie is ze lid van de werkgroep meldpunt sociaal signaal, neemt ze deel aan het overleg met de beleidsambtenaar van de gemeente over het ouderenbeleid, is ze lid van het bewonersoverleg dag- en nachtopvang en fungeert ze als traite d’union met de Katholieke Bond van Ouderen. Ze is een onmisbare schakel als het gaat om onderwerpen als mantelzorg en mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking.
 • 2008 – heden lid van de Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen. Ze is afgevaardigde in de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning (zie hierboven) en helpt mensen die problemen ervaren met de voorzieningen.
 • 2015 – heden bestuurslid van de Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Heerlen-Stad. Ze is verantwoordelijk voor alle activiteiten. Daarnaast brengt ze, ondanks dat ze moeilijk ter been is, leden een bloemetje bij hun verjaardag.
  Daarnaast is Mevrouw Gehlen begaan met het lot van vluchtelingen en asielzoekers die problemen ondervinden met contacten met de overheid, de zorginstellingen of scholen. Als voorbeeld wordt genoemd dat ze voorlichtingsfilmpjes heeft gemaakt over onder meer verhuizen en het aanvragen van een paspoort. Deze filmpjes worden getoond op de website van de gemeente Heerlen.

De heer H.P. (Hein) Giesen, 79 jaar

De heer Giesen is eigenaar van de kapsalon Hein Giesen te Hoensbroek en ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 1962 – 1995 penningmeester (1970-1992) van en vrijwilliger bij de carnavalsvereniging De Klotsköp van ‘t Kestieël te Hoensbroek. Hij was lid van de Raad van Elf, begeleidde de jeugdleden, ontwierp de diverse
  wagens en kostuums en maakte daartoe de bouwtekeningen. Daarnaast organiseerde hij de diverse tussentijdse activiteiten zoals dans- en feestavonden.
 • 1978 – 1995 vrijwilliger bij de voetbalvereniging Emma Hoensbroek Combinatie. Hij was leider van het seniorenelftal en coördinator van de lagere seniorenelftallen.
 • 1984 – 2010 secretaris van De Vriendenkring Gebrook te Hoensbroek, die de jaarlijkse ‘vasteloavesoptoch en de wagenbouw organiseert en tevens de loodsen voor de wagenbouw beheert.
 • 2007 – heden medeoprichter, penningmeester (2007-2018) en bestuurslid (2018-heden) van de Heemkundevereniging Hoensbroek. Hij publiceerde een lange serie ‘Hoensbroekse monografieën’over de geschiedenis van het dorp en verzamelde daartoe historisch fotomateriaal en informatie.
  Daarnaast publiceerde hij mede diverse andere boekjes en twee wandelgidsen en bezorgt hij het ledenblad.

De heer P.M.H. (Peter) Haenen, 72 jaar

De heer Peter Haenen is tot zijn pensionering in 2010 werkzaam geweest als projectleider bij Meex Nuth Technisch Installatiebedrijf en ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 1992 – heden bestuurslid (2012-2018) van en vrijwilliger bij de voetbalvereniging RKSV Groene Ster te Heerlen (830 leden). Hij was lid van de onderhoudscommissie en realiseerde mede de verbouwing van het clubhuis en de tribune. Thans coördineert hij alle onderhoudswerkzaamheden en is hij verantwoordelijk voor alle sponsorzaken waarbij hij recent de nieuwe kleedkamers realiseerde.
 • 1998 – 2018 vrijwilliger bij de carnavalsvereniging De Bokkerijders te Heerlen. Hij was lid en voorzitter (2007-2014) van de optochtcommissie.

De heer J.R. (Rob) Kessels, 80 jaar

De heer Rob Kessels ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 1971 – heden vrijwilliger bij de Stadscarnavalsvereniging H.V.V. de Winkbülle te Heerlen. Hij maakt foto’s en films van carnavalsactiviteiten. Ook heeft hij ouder historisch beeldmateriaal verzameld en gedocumenteerd.
 • 1993 – 2018 vrijwilliger bij de Gilde van de Blauw Sjuut te Heerlen. Als cinéast maakte, bewerkte en vertoonde hij foto’s en video-opnames van alle activiteiten.
 • 2005 – heden vrijwilliger bij Het Streek Theater Heerlen, een amateur toneelvereniging. Hij zorgt voor de fotografie en de filmbeelden van de gespeelde toneelstukken. Op aanvraag maakt hij ook filmbeelden en foto’s van de repetities die gebruikt kunnen worden in diverse (sociale) media.
  In 1988 ontving betrokkene de ‘groëtorde van d’r lachende eëzel in Zilver’, een orde die jaarlijks wordt uitgereikt aan iemand die heel veel voor de carnaval in Heerlen betekent.

Mevrouw M.M.W. ( Ria) Koenen-Joosten, 62 jaar

Mevrouw Ria Koenen – Joosten zet zich in voor de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 1997 – heden bestuurslid (sinds 1998) van en vrijwilliger bij de Buurtorganisatie GMS (Grasbroek-Musschemig-Schandelen) te Heerlen.
  De actieve buurtorganisatie kan rekenen op zo’n 140 actieve vrijwilligers die door het jaar vele activiteiten organiseren voor de ruim 2500 adressen in GMS. Daarnaast zijn er projecten met bijv. de basisschool of een vereniging. Ze was/is verantwoordelijk voor de jeugdactiviteiten, PR, communicatie (social-media), de werkgroep senioren en de projecten Basisschool de Horizon. Ook coördineert zij de vrijwilligers en zet zij zich in voor het lief en leed en het Netwerk Leefbaarheid, Veiligheid en Wonen. Voorts ondersteunt zij mede de activiteiten.
 • 2010 – 2020 vrijwilliger bij de stichting Meander Groep Zuid-Limburg. Ze zette zich in voor het inrichten van het Wijksteunpunt Schandelen in de wijk GMS. Zij organiseerde o.a. de activiteiten en wierf de vrijwilligers.
 • 2010 – heden mantelzorger voor/ondersteuner van haar moeder (overleden in 2012), haar vader en haar schoonmoeder (overleden in 2021).
  Betrokkene verzorgt o.a.de boodschappen en regelt de dokters- en ziekenhuisafspraken.

Mevrouw H. (Hilde) van Oostende, 64 jaar

Mevrouw Hilde van Oostende is werkzaam als persoonlijk begeleidster bij de Stichting Philadelphia Zorg, locatie de Triangel te Hoensbroek. Daarnaast verzorgt zij buiten werktijd diverse cliënten. Zij past op en verzorgt cliënten die bijvoorbeeld in het weekend of de avonden niet naar huis kunnen. Tevens is zij mentor van een drietal cliënten en mede bewindvoerder van één cliënt. In het verleden heeft zij tevens als verzorger vanuit de PGB ondersteuning geboden aan een cliënt. Daarnaast ontplooit/ontplooide zij de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 2000 – heden vrijwilliger bij de Christen Gemeente Levend Water te Hoensbroek. Ze geeft leiding aan de kindercrèche, coördineert de medevrijwilligers, verzorgt het voorraadbeheer en zorgt voor de aankleding van de ruimte. Daarnaast zet zij maandelijks het avondmaal klaar en ruimt zij op. Tevens geeft zij leiding aan de ‘Boekenwinkel’ waarvan de opbrengst voor verschillende goede doelen is. Alsmede verzorgt zij de collecte en is zij lid van de poetsploeg.
 • 2012 – heden vrijwilliger bij de Hospice De Mantelhof te Heerlen.
  Betrokkene ondersteunt de beroepskracht bij de verzorging, waakt, verzorgt de nachtdienst en ondersteunt naasten.

De heer A.A. (André) Wijnen, 58 jaar

De heer Andre Wijnen ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

 • 1990 – heden vrijwilliger bij en secretaris (1996-2000), bestuurslid (2000-2002) en voorzitter (2002-2015) van Carnavalsvereniging De Bokkeriejesj te Heerlen. Hij is presentator van de ‘Grote Optocht Heerlerheide’; en lid van de prinsencommissie. Verder adviseert hij als erevoorzitter het bestuur en fungeert hij als vraagbaak voor de huidige voorzitter. Tevens was hij lid van de Raad van Elf, medeorganisator van evenementen en lid van meerdere jubileumcommissies en was hij verantwoordelijk voor de voor de sponsorzaken.
 • 1991 – 2005 medeoprichter en bestuurslid van Zaalvoetbalvereniging Heerlerheide te Heerlen (60 leden). Betrokkene was medeverantwoordelijk voor de sponsorcontracten. Daarnaast droeg hij bij aan het organiseren van wedstrijden en feestavonden.
 • 2000 – heden vrijwilliger bij de voetbalvereniging RKSV Groene Ster te Heerlen. De heer Wijnen is lid van de sponsorcommissie. Verder heeft hij gefungeerd als trainer/coach, scheidsrechter, algemeen kaderlid, lid van de jubileumcommissie en lid van de activiteitencommissie en verrichtte hij administratieve werkzaamheden omtrent wedstrijden.
 • 2005 – heden penningmeester van Stichting Carnavalsloods Heerlen.
  Ook is betrokkene medeorganisator van de jaarlijkse feestavond, voor alle (drie- tot vierhonderd) huurders/bouwers.
 • 2011 – 2018 medeoprichter en tweede penningmeester van Stichting De Pijl van Heerlerheide te Heerlen. Deze stichting heeft de wielerwedstrijd ‘De Pijl van Heerlerheide’ nieuw leven ingeblazen. Tevens was betrokkene hoofd van de sponsorcommissie.
 • 2014 – heden actief lid van Stadspartij Heerlen.
 • 2016 – heden vrijwilliger bij en secretaris (2018-heden) van Stichting Wijkbeheer Carisven te Heerlen. Deze stichting ondersteunt maatschappelijke doelen, evenementen en verenigingen en organiseert evenementen voor jong en oud. Betrokkene draagt daarnaast bij aan het organiseren en uitvoeren van activiteiten.

De heer H.M.G. ( Henk) Zuketto, 79 jaar

De heer Henk Zuketto is tot zijn pensionering in 2005 werkzaam geweest als directeur bij de basisschool De Schacht te Heerlerheide en ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 1968 – heden secretaris (1968-1983), voorzitter (1983-1993) en penningmeester (2009-heden) van het Parochieel Zangkoor Sint Caecilia te Heerlerheide. Hij is tevens als voorzitter van de muziekcommissie en selecteert mede de muziekstukken. Hij organiseert mede de uitstapjes.
 • 2011 – heden lid (2011-2013) en secretaris (2013-heden) van het Erebestuur van de Fanfare Sint Joseph te Heerlerheide. Het erebestuur ondersteunt de fanfare d.m.v. fondsenwerving.
 • 2012 – heden vrijwilliger bij het parochiekantoor van de Parochie Federatie Heerlen-Noord. Betrokkene houdt de handgeschreven registers van doopsel, communie, vormsels, huwelijken en overlijdens bij. Daarnaast ondersteunt hij bij de algemene werkzaamheden.