Rd4 gaat meer controles uitvoeren bij de aangeboden GFT-containers

Foto: Rd4

Vanaf maandag 25 april gaat Rd4 de containers voor GFT-afval nog beter controleren. Dit is nodig omdat er steeds meer vrachten worden afgekeurd door de verwerker van het GFT-afval.

Kosten drie keer zo hoog

Vervuiling in het GFT-afval zorgt voor extra hoge kosten. Waar normaal GFT-afval € 50,- per ton kost, wordt voor een afgekeurde vracht
€ 150,- per ton geteld. Dat is een verdriedubbeling van de kosten.
Wanneer er teveel vrachten worden afgekeurd kunnen deze kosten dus enorm oplopen.

Grondstoffen gaan verloren

Toch zijn het niet alleen de kosten die een probleem vormen. Wanneer een vracht met GFT-afval wordt afgekeurd, wordt deze daarna als restafval verwerkt. Dat betekent dat ook al het overige GFT-afval, dat wel goed is aangeboden, als restafval wordt verbrand. En dat is enorm zonde voor iedereen die wel goed zijn best doet om het afval te scheiden, maar vooral ook omdat zo alle kostbare grondstoffen verloren gaan.

Speciale scanners

Om dit te voorkomen gaat Rd4 dus beter controleren.
Er worden speciale teams ingezet die vooruitlopen op de inzameling van het afval. Zij controleren de inhoud van containers met speciale scanners. Containers waar vervuiling in wordt aangetroffen, worden niet leeggemaakt. Aan de container wordt een informatiekaart gehangen om de bewoners te informeren. De bewoner dient de vervuiling daarna zelf uit de GFT-container te halen en in de restafvalcontainer te doen. Bij de eerstvolgende inzameling van GFT-afval kan de GFT-container dan alsnog worden leeggemaakt.

Afvalscheidingswijzer

Vervuiling in het afval is niet altijd een kwestie van bewust verkeerd afval aanbieden. Soms kan het goed scheiden van afval best een opgave zijn. In de Milieu App en op de website van Rd4 kan bij twijfel eenvoudig worden opgezocht in welke bak iets thuis hoort. Wie niet met zijn volle container wil blijven zitten, doet er dus verstandig aan om het GFT-afval goed te scheiden.

Meer informatie

Gebruik de Milieu App of kijk op www.rd4.nl/afvalscheidingswijzer/gft-afval