Heerlen geeft extra steun aan de amateursport

Foto: CC0 Public Domain

Het college van B&W van de gemeente Heerlen stelt een bedrag van €175.000,- beschikbaar voor amateursportverenigingen die door corona in de problemen zijn gekomen.
Verenigingen kampen niet alleen met teruglopende inkomsten door het wegvallen van sponsoren en kantine-omzet, maar zien ook het aantal leden en vrijwilligers teruglopen.

Tijdelijk steunpakket

Het tijdelijke steunpakket is enerzijds bedoeld voor noodzakelijke investeringen in materialen om de sport te kunnen blijven aanbieden en anderzijds voor het werven van nieuwe leden via aan sport gerelateerde activiteiten. Samenwerking tussen verenigingen of met buurten wordt daarbij gestimuleerd.
De steun komt bovenop de eerder verleende steunmaatregelen.

Hard nodig

“Deze extra steun is hard nodig”, aldus wethouder Martin de Beer. “Verenigingen moeten ook nu kunnen investeren in noodzakelijke materialen om leden te behouden. Maar ook nieuwe leden zijn hard nodig voor het voortbestaan van verenigingen. Door corona zijn mensen gestopt met sporten of overgestapt naar een buitensport. Sporten is niet alleen gezond en leuk, maar ook belangrijk voor sociaal contact. We vinden het daarom belangrijk om mensen te prikkelen om weer te sporten bij een vereniging.”