Gemeente Heerlen gaat energietoeslag al uitbetalen

Foto: CC0 Public Domain

Voor veel huishoudens gaat de energierekening omhoog. Door de gestegen energiekosten kan niet iedereen de energierekening betalen. Daarom komt er voor huishoudens met een laag inkomen een eenmalige energietoelage van 800 euro.
Het college van burgemeester en wethouders van Heerlen heeft besloten om niet op de landelijke wetswijziging te wachten, maar te beginnen met het uitbetalen van de energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen.

Eenmalige energietoeslag van 800 euro

De energietoeslag is eenmalig en alleen bedoeld voor het jaar 2022. De toeslag is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren voor de gestegen energieprijzen. Een laag inkomen is maximaal 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Daarnaast vindt er geen vermogenstoets plaats. De hoogte van de toeslag is 800 euro per huishouden.
Personen die zijn toegelaten tot schuldhulpverlening komen ongeacht hun inkomen ook in aanmerking.
Ook jongeren van 18 tot en met 20 jaar die aanvullend bijzondere bijstand ontvangen komen onder voorwaarden in aanmerking.

Energietoeslag wordt automatisch uitbetaald

De energietoeslag wordt automatisch uitbetaald aan inwoners die bekend zijn bij de gemeente Heerlen, zoals inwoners die een bijstandsuitkering of IOAW krijgen, huishoudens die gebruik maken van bijzondere bijstand of minimaregelingen, ondernemers met een Bbz-uitkering of IOAZ, en mensen met een AIO-aanvulling.
De verwachting is dat deze automatische uitbetaling plaatsvindt voor 15 april 2022.

Niet bekend bij gemeente? Dan energietoeslag aanvragen

Als u niet in aanmerking komt voor de automatische betaling, dan kunt u een aanvraag indienen.
Huishoudens met een laag inkomen die niet bekend zijn bij de gemeente kunnen de energietoeslag aanvragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die (parttime) werken maar weinig verdienen, mensen met een uitkering van UWV, AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen of zelfstandigen met een laag inkomen.

Het aanvraagformulier staat uiterlijk 11 april op de website van de gemeente: energietoeslag aanvragen.