Heerlen gaat samenwerken om financieel misbruik ouderen tegen te gaan

Foto: Pixabay License

Gemeente Heerlen sluit aan bij het samenwerkingsconvenant Zuid-Limburg: ‘Lokale alliantie financieel veilig ouder worden’. Dit is een bijzonder samenwerkingsverband waar onder andere zorginstellingen, huisartsen, banken, politie, overheidsinstanties en advocatenkantoren met elkaar in verbinding staan. Hierdoor is het mogelijk een gezamenlijke aanpak tot stand te brengen om financieel misbruik van ouderen te voorkomen, signaleren, melden en te stoppen.

Wat is financieel misbruik?

Bij financieel misbruik wordt onrechtmatig gebruik gemaakt van geld en/of andere bezittingen van een oudere. Financieel misbruik bij ouderen vindt vaak plaats bij kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van anderen. Vaak wordt dit gedaan door familieleden of huisvrienden, maar ook door personen waarvan het slachtoffer afhankelijk is zoals professionele hulpverleners. Voorbeelden van financieel misbruik zijn boodschappen betalen met de pinpas van een ander, bedragen overmaken naar de eigen rekening of gedwongen testamentwijziging.
Adriane Keulen, wethouder ouderenbeleid: “Ouderenmishandeling kent veel verschillende vormen en is een complex probleem. Er is geen kant-en-klare oplossing voor financieel veilig ouder worden. Het is dan ook extra belangrijk dat we in deze lokale alliantie integraal met elkaar kunnen samenwerken en komen tot een gezamenlijke aanpak. Maar het is net zo belangrijk dat ook inwoners weten wat zij moeten doen bij het vermoeden van financieel misbruik van ouderen”.

Lokale alliantie

De lokale alliantie is een professioneel netwerk tussen circa 20 organisaties vanuit allerlei verschillende disciplines: van huisartsen en zorginstellingen tot advocaten en een notaris. Met ieder als doel om ouderenmishandeling in relatie tot financieel misbruik te voorkomen en aan te pakken. Dit doet de lokale alliantie door deskundigheid en praktijkervaringen te delen met elkaar.
Door de korte lijnen die hierdoor ontstaan weten partijen die deelnemen aan een lokale alliantie elkaar, ook buiten de bijeenkomsten om, makkelijker te vinden in een vroeg stadium of in het geval van spoed.

Ouderenmishandeling herkennen en melden

Op de website van Veilig Thuis staan een aantal signalen die wijzen op financieel misbruik.
Denkt u dat er sprake is van financieel misbruik bij een oudere? U kunt ouderenmishandeling in huiselijke kring melden bij Veilig Thuis.
Ook wanneer u alleen het vermoeden heeft van ouderenmishandeling kunt u dit melden.

Bel 0800-2000, ook als u twijfelt. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.