Ambitie om senioren in heel Heerlen digitaal vaardig te maken

Foto: Wikipedia

In samenwerking met de Open Universiteit is gemeente Heerlen in 2021 gestart met ‘Senior Digi Vaardig’. Een programma speciaal ontwikkeld voor ouderen die niet of nauwelijks ervaring hebben met het internet of digitale media.
Dit programma is met groot enthousiasme ontvangen in de wijken Heksenberg, Hoensbroek/Centrum-De Dem en Caumerveld-Douve Weien. Ruim 120 ouderen meldden zich daar per buurt aan om digitaal vaardiger te worden.

Digitale vaardigheden

Vooral tijdens corona hebben we de afgelopen tijd gezien hoe belangrijk de digitale wereld voor ons is. Bijvoorbeeld om digitaal in contact te blijven met dierbaren, zo nodig digitaal contact met de huisarts of praktijkondersteuner, online bankzaken regelen, of online boodschappen bij de supermarkt bestellen. Uit onderzoek van de Open Universiteit is gebleken dat het verbeteren van digitale vaardigheden ook kan bijdragen aan de vermindering van eenzaamheid.

Om deze reden hebben de Open Universiteit en de gemeente Heerlen in 2021 samen een buurtgericht programma ontwikkeld om 65-plussers wegwijs maken in de digitale wereld: Senior Digi Vaardig.

Heerlen breed

De behoefte is groot bij senioren om digitaal vaardiger te worden. Dat zien we aan het aantal aanmeldingen voor de cursussen van Senior Digi Vaardig. Om aan deze behoefte te voldoen heeft gemeente Heerlen de ambitie om het programma Senior Digi Vaardig over heel Heerlen uit te breiden.

Ook wethouder Adriane Keulen onderschrijft het belang van Senior Digi Vaardig voor heel Heerlen. “Digitalisering is niet meer weg te denken uit onze samenleving en speelt ook steeds meer in onze stad. Iedereen moet mee kunnen doen, in contact blijven, zelf zaken regelen en regie in eigen handen kunnen houden. Daar draagt Senior Digi Vaardig aan bij. Dat gun ik iedere oudere in Heerlen die nog niet zijn weg kan vinden in het digitale landschap.”