Onderzoek verplaatsing atletiek van Emmastadion naar Varenbeuk

Foto: Google Street View

Gemeente Heerlen en AVON (Atletiekvereniging Oranje Nassau) zijn beide positief over de verplaatsing van atletiek naar sportcomplex Varenbeuk.
Het huidige clubgebouw van AVON in het Emmastadion is erg gedateerd en bouwkundig in slechte staat.
Op sportpark Varenbeuk is ruimte nadat een jaar of tien geleden twee voetbalvelden buiten gebruik zijn gesteld.
Bovendien bevordert een verplaatsing naar sportcomplex Varenbeuk de samenwerking met andere aanwezige sportaanbieders en met partijen als Emma college, jongerenaccommodatie The Move en de Bovengrondse Vakschool.
Daarom wordt nu aan de gemeenteraad budget gevraagd om de verplaatsing verder te onderzoeken.

Verplaatsing

“Het toevoegen van de atletiekaccommodatie zorgt voor een impuls van het sportcluster Varenbeuk en bevordert de samenwerking met andere partijen. Maar een eventuele verplaatsing van atletiek biedt ook economische kansen. Door de toenemende vraag van bedrijven en de ligging nabij de buitenring is het gebied rond het Emma terrein een interessante locatie geworden om werkgelegenheid toe te voegen. Dat kan een sociaal-economische stimulans aan Heerlen-Noord geven”, zegt wethouder Martin de Beer.
Het bestuur van AVON ondersteunt de verplaatsing naar Varenbeuk. Voorzitter Petra van Hoof: “Wij zijn positief over mogelijkheden om samen te werken met de andere sportaanbieders, het Emma-college en de Bovengrondse Vakschool en de uitbreiding van openbare beweegfaciliteiten op het sportcomplex.

Onderzoek

In het onderzoek, dat een half jaar duurt, wordt de inpassing van atletiek op de nieuwe locatie verder uitgewerkt. Parkeren en het in samenspraak met de buurt uitwerken van openbare sport- en beweegfaciliteiten wordt daarin meegenomen.
Ook de mogelijke opbrengsten van de vrijkomende locatie en de kosten van de nieuwbouw worden verder uitgewerkt. Naar verwachting wordt na de zomer een voorstel tot definitieve verplaatsing de nieuwe gemeenteraad voorgelegd en is het de bedoeling om de verhuizing in 2023 te realiseren.