Extra hulp, ondersteuning, sport, cultuur en steun bij overstap naar VO

Foto: Natalia Quintana, via Pixabay

Gemeente Heerlen, Peuteropvang Heerlen, JenS, Heerlen Standby en het onderwijs hebben een plan ontwikkeld om Heerlense kinderen en jongeren juist nu een extra steun in de rug te geven.
Het programma Ruimte voor Ontwikkeling bestaat uit extra hulpverlening waar dat het hardst nodig is.
Bovendien is er aandacht voor talentonwikkeling en de – voor veel kinderen pittige – overstap van basisschool naar middelbaar onderwijs.
De acties vinden plaats in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs.

Druk op onderwijs verlichten

“Met deze extra acties sluiten we aan op wat de scholen en peuterspeelzalen al doen, helpen we kinderen en gezinnen die dat nodig hebben en zorgen we er juist nu voor dat kinderen en jongeren via sport, culturele activiteiten en schoolzwemmen actief blijven en elkaar kunnen ontmoeten”, zegt wethouder Jordy Clemens.
De gemeente wil met de keuze voor een forse inhaalslag met name ook het onderwijs ontlasten.
Clemens: “We zien dat veel juffen en meesters het in deze tijd ook zwaar hebben. Daarom kiezen we er met dit pakket voor niet alleen kinderen en ouders te ondersteunen maar ook de druk op het onderwijs te verlichten.”

Momenteel werkt de gemeente samen met haar zorg- en onderwijspartners aan de precieze verdeling van de gelden (circa 1,9 miljoen euro) over de scholen. Daarbij zal met name ook gekeken worden naar plekken waar de problemen het grootst zijn.
Voor de uitvoering van de maatregelen ontvangt de gemeente Heerlen voor de schooljaren 2021-2023 geld uit het landelijke Nationaal Programma Onderwijs (NPO).