Romeins verleden wordt meer zichtbaar in straatbeeld Heerlen-Centrum

Foto: Gemeente Heerlen | Maurer United Architects

Het Romeins Kwartier komt steeds meer tot leven dankzij het nieuwe Stadskantoor en de – toekomstige – musea: Mijnmuseum, de Vondst en Romeins Museum.
Maar niet alleen de gebouwen maken de stad, het zijn vooral de mensen die moeten genieten van een prettig bezoek aan het centrum. En dus krijgt ook de openbare ruimte van het Romeins Kwartier een flinke make-over en worden delen voetgangersgebied.

Het college stelde daartoe een aantal ontwerpen voor de openbare ruimte vast. Het gaat dan specifiek over de Coriovallumstraat-West, Dr. Poelsstraat en het Raadhuisplein.
Daarnaast is er groen licht voor een aantal verkeersmaatregelen in het centrum.

Geschiedenis

Op het kruispunt van twee Romeinse wegen en tussen twee beekdalen ligt het hedendaagse Romeins Kwartier Heerlen. Hier ligt de oorsprong van Heerlen.
De stad wil die geschiedenis meer zichtbaar maken, ook in het straatbeeld. Daarbij is het belangrijk dat bezoekers ongedwongen kunnen rondkijken en wandelen, zonder hinder van verkeer.

Wat gaat er zoal gebeuren?

Het Raadhuisplein krijgt twee grote, unieke en stoere elementen: ‘Forum’ en ‘Amfitheater’, namen die naar de Romeinse tijd verwijzen.
Het Forum zal een verborgen archeologische kluis bevatten met schatten van Heerlen. Ook komen er waterelementen, een grote solitaire accentboom en is er speciale aandacht voor subtiele verlichting.
De Coriovallumstraat-West wordt een ruimte om te verblijven en wordt daarom ingericht als een erfgebied met soorten groen met een Romeinse oorsprong en water. Maar ook elementen, zoals bankjes of prullenbakken, die doen terugdenken aan het Romeins verleden.
Een deel van de Dr. Poelsstraat en Geleenstraat wordt voetgangersgebied met uitzondering van laden en lossen en ontheffingen. De kortparkeerplaatsen en taxistandplaats worden verplaatst. Zo kunnen de mensen in de stad meer genieten van de nieuwe pleintjes en straatjes.
Ook komt er op het Raadhuisplein en in de Coriovallumstraat nieuwe bestrating die bestaat uit gebakken klei in warme, zachte tinten verwijzend naar het Romeins verleden.

Video’s

Een aantal werkzaamheden is inmiddels gestart.
Nu de coronamaatregelen het moeilijk maken om fysieke bijeenkomsten te organiseren, werkt de gemeente aan een serie video’s waarin alle plannen nader worden toegelicht.
Daarnaast worden de omwonenden en ondernemers uit het Romeins Kwartier op de hoogte gehouden over de planning en werkzaamheden via onder meer nieuwsbrieven en de website.
Kijk hier op de webpagina, waar ook de ontwerpen te bekijken zijn.

Burgemeester van Grunsvenplein

Het college stelde ook het definitief ontwerp van het Van Grunsvenplein vast.
Daarvan zijn de uitvoerende werkzaamheden inmiddels gestart.

Samen

Het Romeins Kwartier is een IBA-project: gemeente en IBA Parkstad zien hier grote kansen voor versterking van de identiteit van het gebied en haar inwoners en ondernemers.
Supervisor centrum Jo Coenen heeft de ontwerpen positief beoordeeld.
Naast IBA Parkstad werkt de gemeente hierbij tevens samen en ontvangt een financiële bijdrage vanuit het Rijk via de Regio Deal Parkstad en de Provincie Limburg onder het mom: Samen maken we het Centrum.