Open Universiteit 4e aandeelhouder Brightlands Smart Services Campus

Foto: Heerlen.nieuws.nl

De Open Universiteit (OU) wordt per 1 januari 2022 aandeelhouder van Brightlands Smart Services Campus (BSSC) in Heerlen.
Daarmee krijgt de campus naast de founding fathers Universiteit Maastricht, Provincie Limburg en APG een vierde aandeelhouder.
De overeenkomst tussen de OU en BSSC is op 23 november ondertekend.

De OU draagt als aandeelhouder financieel én strategisch bij aan de verdere ontwikkeling van de Brightlands Smart Services Campus. Zo zet de OU met nieuwe opleidingen en onderzoekslijnen sterk in op Artificial Intelligence en Data Science, aansluitend bij de activiteiten van de BSSC gericht op digitalisering en de toepassing van Data Science en van artificiële intelligentie in onder meer publieke dienstverlening, financiële dienstverlening duurzaamheid, onderwijs en zorg.

Stephan Satijn is als gedeputeerde van de Provincie Limburg verantwoordelijk voor de Brightlands Campussen: “Ik ben verheugd met de Open Universiteit als nieuwe hoeksteen in de Heerlense campusontwikkeling. De toetreding van de Open Universiteit als aandeelhouder is voor mij een teken dat de campussen steeds nadrukkelijker maatschappelijk ingebed worden. We hebben als overheid een stevig fundament neergelegd, het is nu aan verschillende partners en partijen om er samen een prachtig kennis- en innovatiehuis op te bouwen waar Limburg volop van kan profiteren.”

Centrale spil onderzoeksgroep

De OU is sinds 2019 een van de campusbewoners in Heerlen met het Centre for Actionable Research van de Open Universiteit (CAROU). CAROU is een onderzoeksgroep van wetenschappers, ingenieurs, facilitators en makers gericht op de drie onderzoekdomeinen Data Science & Kunstmatige Intelligentie, Sociale Innovatie & Data Wetenschap en Business Analytics. Het ecosysteem van co-creatie-partners op de campus is waardevol voor de onderzoeken van CAROU.

Maatschappelijke uitdagingen

Als aandeelhouder ziet de OU kansen om steviger bij te dragen aan maatschappelijk relevante uitdagingen. “Dat betekent dat we interdisciplinair in samenwerking met partners (bedrijven, gemeentes, kennisinstellingen) kijken naar grote maatschappelijke problematieken”, zegt Theo Bastiaens, rector-magnificus. “Voor innovatie in de regio zijn daarvoor de hubs van de Brightlands Campussen belangrijk. Bovendien is de OU specialist in onderwijsinnovatie. Van docentprofessionalisering tot aan serious gaming producten waarmee we bijdragen aan het leven lang ontwikkelen concept. Op de campus voelen we ons thuis als innovatieve partij.”

Versnellen

“Dit is een fantastische ontwikkeling voor onze campus”, aldus Astrid Boeijen, CEO van de BSSC. “De OU heeft digitalisering in het hart van de organisatie, is dé expert in Nederland in het digitaliseren van onderwijs en maakt het mogelijk om ambities van bijvoorbeeld de AI-hub Brightlands te versnellen. We zijn hiermee in staat om samen te investeren in de majeure uitdagingen op het gebied van digitalisering in onder meer publieke dienstverlening, financiële dienstverlening, gezondheid en duurzaamheid, op weg naar brede welvaart voor deze regio en Nederland.”

Verbinden

“De Brightlands Smart Services Campus is voor ons dé plek om onze kennis te verbinden met het ondernemerschap en ontwikkeling van jong talent”, zegt Theo Bastiaens, rector-magnificus. “Deelname in het ecosysteem van de campus past bij de ingezette koers van de OU om van Data Science en Artificial Intelligence een nieuw zwaartepunt te maken.”

Regio

De OU wil ook een grotere rol spelen in de ontwikkeling van de kennissector en meer bijdragen aan versterking van het economische en sociaal-culturele klimaat in de regio. Frank van der Duijn Schouten, interim bestuursvoorzitter: “We zijn weliswaar een landelijke universiteit voor afstandsonderwijs, maar we voelen ons sterk verbonden met deze regio. Door het versterken van het ecosysteem wordt de Brightlands campus in Heerlen nog aantrekkelijker voor jonge studenten en onderzoekers en voor werkgevers in de publieke en private sector.”
De Universiteit Maastricht, mede grondlegger van de vier Brightlands campussen in Limburg, juicht de toetreding van de OU als aandeelhouder van BSSC dan ook van harte toe. Het laat zien dat Brightlands voor de provincie en omgeving de plek bij uitstek is waar de Limburgse wetenschap de verbinding vindt met bedrijfsleven en instellingen.

Impuls

Astrid Boeijen: “De campus betekent een belangrijke impuls voor deze regio die met de toetreding alleen maar aan kracht wint. Samen met de drie andere Brightlands-campussen zijn wij een krachtige ontwikkelingsmotor voor de regio.”