Gemeente Heerlen wil af van afvalplan en lanceert ‘grondstoffenplan’

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Wat gebeurt er met ons afval de komende jaren? Welke keuzes maakt gemeente Heerlen? Wat betekent dit voor uw portemonnee? De afgelopen jaren hebben we ons afval steeds meer gescheiden … en waren we steeds meer geld kwijt aan ons afval.
Hoe zit dat nu? En hoe gaat het verder? Dat staat in het nieuwe ‘grondstoffenplan’ van de gemeente Heerlen.

Het loont

Een terugblik. Tot 2014 lag de nadruk op het ophalen van afval. Daarna gingen we in de gemeente Heerlen samen ons afval scheiden om de hoeveelheid duur restafval te verminderen.
Dat lukte: de hoeveelheid restafval per inwoner ging van 334 kilogram naar 147 kilogram. We scheiden samen 72% van ons afval. De kosten daalden daardoor van 222 euro in 2004 naar 150 euro per aansluiting. Om daarna weer te stijgen naar 175 euro. Onder andere door de hogere verbrandingsbelasting die steeg van 13 naar 33 euro per ton verbrand afval. Wie roept dat afval steeds duurder wordt heeft dus gelijk, maar zonder ons afval te scheiden zou het tarief nu inmiddels op de 350 euro per aansluiting zijn gekomen.

Schepje er bovenop

De conclusie van de gemeente is dat het loont om afval te scheiden. Dus gaan ze door op de ingeslagen weg, met als insteek om het nóg beter te gaan doen. Het streven daarbij is:

  • dat de inwoners van de gemeente 80% van het afval gaan scheiden;
  • dat het gescheiden afval schoner wordt, zodat het ook echt gebruikt kan worden als grondstof voor nieuwe producten;
  • er nog minder restafval overblijft, gemiddeld nog maar 100 kilo per inwoner.

Uit een enquête onder de inwoners blijkt dat ook de Heerlenaren achter dit beleid staan. En dat is ook nodig, want we zullen het met z’n allen samen moeten doen.

Betere wereld

Nieuw in het plan is dat we afval niet meer als afval zien, maar als grondstof. “Hierdoor kan materiaal opnieuw gebruikt worden en kunnen we besparen op nieuwe grondstoffen. Daarmee kunnen we een bijdrage leveren aan een duurzame en betere wereld”, stelt wethouder Charles Claessens van de gemeente Heerlen.