‘Gemeentewiet’ voorlopig van de baan

Foto: Wikimedia

Het plan van oud-burgemeester van Heerlen, Paul Depla, om de wietteelt voor coffeeshops te reguleren kan voorlopig de ijskast in.

Doordat een motie van CDA’er Peter van Oskam met 75 stemmen voor en 70 tegenstemmen werd aangenomen, zullen gemeenten geen enkele ruimte krijgen om onderzochte plannen naar gereguleerde wietteelt ook daadwerkelijk in de praktijk uit te gaan voeren.

Halfslachtig gedoogbeleid

Het plan van Paul Depla om tot een gereguleerde en gecontroleerde hennepteelt voor de bevoorrading van coffeeshops te komen, moest een einde maken aan het halfslachtige huidige gedoogbeleid, en als een vervolmaking van het gedoogbeleid worden gezien. Depla: “Het is toch merkwaardig dat wij als gemeente vergunning verlenen voor het exploiteren van een coffeeshop waarvan je weet dat die met één been in de criminaliteit staat. Aan de voordeur gedoog je de verkoop, terwijl je weet dat via de achterdeur de waar uit de illegale hennepteelt aangeleverd moet worden.”

Ook zou regulering van de hennepteelt zorgen voor minder illegale hennepkwekerijen, waardoor de veiligheid in de woonwijken toeneemt en de criminaliteit afneemt.

Lees ook:

Reacties