Informatie voor slachtoffers van een misdrijf

Foto: Openbaar Ministerie

Omdat er de laatste jaren, terecht, steeds meer aandacht is gekomen voor de positie van slachtoffers van misdrijven heeft het Openbaar Ministerie een zevental korte films gemaakt die aandacht besteden aan deze rechten van slachtoffers.

Welke rechten heb je bijvoorbeeld als slachtoffer, of als nabestaande(n) van een slachtoffer? En hoe kan je de opgelopen schade verhalen? Wat is spreekrecht? Hoe gaat het er in de zittingszaal aan toe?

In 7 korte filmpjes worden de rechten van slachtoffers en nabestaanden uitgelegd. Ook vertellen slachtoffers en nabestaanden zelf waarom zij gebruik hebben gemaakt van spreekrecht.
Met de filmpjes wil het OM slachtoffers en nabestaanden op een laagdrempelige manier inzicht geven in hun rechten en de manier waarop ze daarbij van het Openbaar Ministerie ondersteuning kunnen krijgen.

Vanaf vandaag vindt u de volgende 7 filmpjes op de site van het Openbaar Ministerie:

  • Rechten van slachtoffers en nabestaanden
  • Wat doet het OM voor Slachtoffers?
  • Recht op informatie
  • Recht op schadevergoeding
  • Spreekrecht
  • De strafzitting
  • Het slachtoffergesprek

Reacties