Katholieke Bond van Ouderen organiseert lezing over het erfrecht

Foto: CC-BY 2.0

De Katholieke Bond van Ouderen Heerlen-Stad organiseert donderdag 21 oktober 2021 om 14.00 uur in de Luciushof een lezing over erfrecht.

Erfrecht

Notarissen Wolfs-Knops zullen praten over erfrecht en de actuele situatie rond schenken en erven.
Hoe kan ik erfbelasting besparen, wat is een langstlevende testament? Wat zijn de consequenties voor onder andere zorgkosten, en alles wat daarmee samenhangt?
De notaris zal uitgebreid stilstaan bij het zogenoemde levenstestament en de voordelen hiervan. Waardoor het voor u wellicht interessant wordt om een testament te maken en u uw nabestaanden veel werk uit handen neemt.
Een zeer interessante lezing.

Informatie

  • Voor leden van de KBO Heerlen-Stad is deze bijeenkomst gratis, neem wel uw ledenpasje mee;
  • Niet-leden zijn ook van harte welkom en betalen een kleine bijdrage van € 3,00;
  • De lezing duurt ongeveer twee uur;
  • Er is een pauze waarin een gratis een kop koffie of thee wordt aangeboden door KBO Heerlen-Stad;
  • Locatie: De Twee Gezusters, Luciushof, Putgraaf 3, 6411 GT Heerlen.

Reacties