Bijna 12 miljoen voor verbeteren particulier woningbezit in Heerlen-Noord

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Heerlen ontvangt € 8,2 miljoen uit het nationale Volkshuisvestingsfonds en legt daar zelf nog
€ 3,6 miljoen bovenop om particuliere woningen in Heerlen-Noord te verbeteren en te verduurzamen.
Bewoners komen afhankelijk van hun inkomen in aanmerking voor subsidie om hun eigen woning te verbeteren en energiebesparende maatregelen te nemen.
De gemeente investeert door de openbare ruimte te verbeteren met meer bomen, bloemen en planten.
In totaal kunnen 364 woningen in Heerlen-Noord worden aangepakt waarbij de focus ligt op Vrieheide, GMS en Mariagewanden en Terschuren in Hoensbroek.

Duurzamer en groener

Verbeteringen aan woningen kunnen samengaan met energiebesparing. “Als een woning toe is aan een nieuw dak, kunnen we mensen met een subsidie helpen om ook meteen het dak te laten isoleren. Dat verlaagt ook nog eens de energielasten en dan snijdt het mes aan twee kanten.” Aldus wethouder Jordy Clemens die over wonen gaat. “We willen ook heel graag samen met bewoners gaan kijken naar mogelijkheden om de voortuinen groener te maken. Zo wordt niet alleen de woning verbeterd, maar krijgt de hele wijk een beter aanzien.”

Volkshuisvestingsfonds

Het kabinet stelt € 450 miljoen beschikbaar om te investeren in woonkwaliteit, leefbaarheid en verduurzaming in dié gebieden in Nederland waar de leefbaarheid onder druk staat. De Rijksoverheid kijkt daarbij in het bijzonder naar de zestien stedelijke vernieuwingsgebieden, waar Heerlen-Noord deel van uit maakt.
Ook andere projecten in Parkstad en Zuid-Limburg kunnen rekenen op een bijdrage uit het volkshuisvestingsfonds. Meer informatie over andere projecten in Parkstad is te lezen in het persbericht op de website van Stadsregio Parkstad.

Programma Heerlen-Noord

Het verbeteren van particuliere woningen is onderdeel van het programma Heerlen-Noord waarbij langjarige en intensieve investeringen worden gedaan in de sociaal-economische opgave van het gebied. Het verbeteren van de woon- en leefomgeving is daarbij een belangrijke doelstelling.

Reacties