Kans aanwezig dat de waterbuffer De Dem in Hoensbroek gaat doorbreken

Foto: Veiligheidsregio Zuid-Limburg

De kans is aanwezig dat waterbuffer De Dem in Hoensbroek doorbreekt. In dat geval zou er een golf ontstaan waarbij water met veel kracht naar buiten stroomt.
Het waterschap probeert een dergelijke doorbraak te voorkomen en op die manier zoveel mogelijk overlast te voorkomen. Dat doen ze door schuiven meer open te zetten zodat er binnen de buffer meer ruimte komt voor het water. Dat betekent echter wel dat inwoners rondom waterbuffer De Dem rekening moeten houden met wateroverlast.

Overstromen

Eerder meldde de Veiligheidsregio Zuid-Limburg dat de waterbuffer De Dem zo vol was geraakt dat deze hoogstwaarschijnlijk op korte termijn zou overstromen. Dat zou ervoor zorgen dat het water in de omgeving terechtkomt en huizen binnenstroomt. Mensen woonachtig in de buurt van de Dem werd aangeraden om een veilige plek in huis te zoeken en het gas en elektriciteit af te sluiten om brand of kortsluiting te voorkomen.

Reacties