Parkstadgemeenten samen aan de slag met opvang en beschermd wonen

Foto: Pixabay License

Op 6 juli 2021 hebben de colleges van Parkstad de Uitvoeringsagenda Opvang en Beschermd wonen 2021-2022 vastgesteld.
Deze uitvoeringsagenda is, net als de vorige uitvoeringsagenda 2019-2020, een uitwerking van de Visie Opvang en Beschermd Wonen Parkstad. Deze visienota is in 2018 door alle gemeenteraden van Parkstad vastgesteld.

Nauwe samenwerking

De Parkstadgemeenten werken nauw samen als het gaat om voorkomen van dakloosheid en het bieden van maatschappelijke opvang en beschermd wonen.
Mensen die dakloos zijn geworden, kunnen terecht in de verbeterde opvang.
Voor wie door psychische problemen een beroep moet doen op beschermd wonen, wordt het aanbod uitgebreid. Vanaf 2023 zal het budget dat gemeenten van het Rijk krijgen voor beschermd wonen herverdeeld worden.
Om ook in de toekomst te kunnen blijven zorgen voor deze kwetsbare burgers zullen nadere samenwerkingsafspraken worden gemaakt.

Dankzij subsidie van VWS zal een jongerenregisseur aan de slag gaan om te voorkomen dat jongeren die uit de Jeugdzorg komen bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd tussen wal en schip belanden. Ook komen er vormen van begeleid wonen voor jongeren.
Sociale diensten maken samenwerkingsafspraken, onder meer om te voorkomen dat mensen na verhuizing binnen Parkstad in financiƫle problemen komen doordat de uitkering niet doorloopt.
Daarnaast wordt er intensief ingezet op het vroegtijdig signaleren van mensen met schulden en het bieden van hulp daarbij.

Kleinschalige opvang

Voor mensen die toch een beroep moeten doen op de opvang, wordt de opvang waar mogelijk kleinschalig georganiseerd, liefst in een gewoon huis in de buurt, verspreid over Parkstad. Op die manier kan het beste gewerkt worden aan herstel.
Niet voor alle mensen is reguliere huisvesting een optie. Voor hen zijn er beschermde woonvormen, onder meer van Mondriaan, Levanto en het Leger des Heils. Daarnaast komen er Skaeve Huse: eenvoudige zelfstandige rustig gelegen wooneenheden met begeleiding op maat. Ook deze zullen verspreid over Parkstad gerealiseerd worden.

Reacties