Kwijtschelding van schulden voor gedupeerde ouders van de toeslagaffaire

Foto:

Het college van de gemeente Heerlen begint nú al met het kwijtschelden van schulden bij ouders die slachtoffer zijn geworden van de kinderopvangtoeslagaffaire. Dit vooruitlopend op de nieuwe landelijke ‘Verzamelwet hersteloperatie toeslagen’, die op z’n vroegst pas volgend jaar kan ingaan.

Het zo snel mogelijk kwijtschelden van schulden aan de gemeente is een belangrijk onderdeel van het herstellen van het collectief onrecht dat deze mensen door de Belastingdienst is aangedaan, vindt het college.

Rust en zekerheid voor gedupeerden

Om schulden te kunnen kwijtschelden moet de wet aangepast worden. Dat wetsvoorstel wordt pas op Prinsjesdag (dinsdag 21 september 2021) bij de Tweede Kamer ingediend en zal niet eerder dan op 1 januari 2022 kunnen ingaan.
Wethouder Welzijn en Armoedebestrijding Peter van Zutphen: “Daar wil Heerlen niet op wachten. Daarom heeft het college besloten om vooruit te lopen op de nieuwe wetgeving, waardoor nú al kan worden begonnen met het kwijtschelden van schulden zodat de gedupeerde ouders rust, zekerheid en zicht op een nieuwe schuldenvrije start worden gegeven.”

Recht op kwijtschelding

Bij het kwijtschelden van de publieke schulden geldt een aantal afspraken.

  1. Recht op kwijtschelding van bepaalde schulden hebben mensen die zich gemeld hebben bij de Belastingdienst/Toeslagen en aan wie het forfaitaire bedrag van € 30.000 is toegekend.
  2. Kwijtschelding wordt verleend voor schulden die open stonden op 31 december 2020 inclusief bijkomende kosten zoals rente of incassokosten.
  3. Schulden die betrekking hebben op de periode na 1 januari 2021 worden niet kwijtgescholden.
  4. Schulden die het gevolg zijn van fraude worden niet kwijtgescholden als er sprake was van opzet of grove schuld.
  5. Schulden die zijn ontstaan vanuit werkgeverschap en zakelijke schulden (Bbz krediet, TOZO) worden niet kwijtgescholden.

Mensen die in aanmerking komen voor kwijtschelding krijgen bericht van de gemeente.

Reacties