Bisschop Mgr. Harrie Smeets blijkt zeer ernstig ziek te zijn

Foto: Bisdom Roermond

Het Bisdom Roermond meldt dat het niet goed gaat met de gezondheidssituatie van bisschop Mgr. Harrie Smeets.
De bisschop is inmiddels weer opgenomen in het Laurentiusziekenhuis in Roermond.
Eind mei werd hij daar voor de eerste keer naartoe gebracht met klachten die deden denken aan een herseninfarct. Deze klachten gingen echter ook gepaard met andere symptomen die nader onderzoek nodig maakten.

Hersentumor

Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden in het academische ziekenhuis Maastricht UMC+.
Hieruit is gebleken dat Mgr. Smeets een hersentumor heeft, die acuut met kuren behandeld moet worden en waarbij niet op volledige genezing gerekend moet worden.
De bisschop zal de komende maanden zijn intrek nemen in een logeerkamer in een verpleeghuis in Roermond of omgeving om daar verder behandeld te worden.

Zoals het er op dit moment naar uitziet, zal Mgr. Smeets geruime tijd zijn bisschoppelijk taken niet kunnen uitoefenen.
Zoals op 11 juni al is aangekondigd, wordt het bestuur van het bisdom tijdelijk waargenomen door vicaris-generaal Mgr. René Maessen, die daarbij ondersteund wordt door de overige leden van de bisdomstaf.

 

Reacties