Nieuw stadskantoor Heerlen pas eind september klaar, COVID spelbreker

Nieuwbouw stadskantoor, 10-11-2020
Foto: Heerlen.Nieuws.nl

De nieuwbouw van het stadskantoor van de gemeente Heerlen wordt eind september opgeleverd. Dat is enkele maanden later dan in eerste instantie de bedoeling was.
De voornaamste oorzaak zijn de vertraagde leveringen vanwege de wereldwijde COVID-pandemie.

Crisis

Wethouder Loek Damen: “Ik vind het heel vervelend dat de bouw uitloopt, maar vanaf het uitbreken van de crisis vorig jaar, zag het hier al naar uit. De aannemer heeft altijd zijn best gedaan en het is hem gelukt om steeds te blijven doorbouwen. We hebben echter geen invloed op leveringen van toeleveranciers. Als zij te laat zijn met materialen die nodig zijn om verder te kunnen werken, kan het niet anders dan dat er vertraging optreedt.”

Aanvoer materialen stokt

De bouw van het nieuwe stadskantoor verliep volgens planning tot op het moment dat de coronacrisis uitbrak.
Door de crisis stokte de aanvoer van bepaalde materialen. De schade kon gedeeltelijk worden ingehaald door in de bouwvakvakantie door te werken. Dat bleek echter niet genoeg.
Inmiddels loopt ook de levering van het maatwerkmeubilair achter op schema. Want ook voor deze producenten geldt dat ze niet kunnen leveren omdat ze moeten wachten op grondstoffen en materialen die nodig zijn voor de productie.

Reacties