Voorlopig ontwerp brede maatschappelijke voorziening Heerlerbaan

Foto: Gemeente Heerlen

De Heerlerbaan krijgt een brede maatschappelijke voorziening (BMV). Hiervoor heeft het college op dinsdag 23 maart het voorlopig ontwerp goedgekeurd.
De BMV komt aan de Vullingsweg op de plek van de openbare basisschool de Tovercirkel. Het wordt een duurzaam gebouw met een natuurlijke uitstraling. Ook de ruimte rondom de BMV wordt opnieuw ingericht als een prettige, groene ontmoetingsplek.

In de BMV komen allerlei maatschappelijke activiteiten samen op het gebied van onderwijs, gezondheid, zorg, welzijn, cultuur en bewegen. Wethouder Jordy Clemens: “Het wordt een plek waar kinderen samen kunnen opgroeien, waar volwassenen elkaar kunnen ontmoeten en we samen kunnen bouwen aan de Heerlerbaan van de toekomst.”

Toekomstbestendig

Het schoolgebouw van de Tovercirkel is aan vernieuwing toe, evenals het gebouw van basisschool de Windwijzer aan de Egstraat. Bovendien past de inrichting van de gebouwen niet meer bij de eisen die het hedendaags onderwijs stelt.
Door het onder één dak brengen van beide scholen én de verhuizing van diverse kindfuncties en maatschappelijke voorzieningen, ontstaat er een duurzame en toekomstbestendige plek.

Voorlopig ontwerp

Er ligt een voorlopig ontwerp van het gebouw en de omgeving.
Vanwege de coronamaatregelen is het echter niet mogelijk om een informatiebijeenkomst te organiseren voor de buurt.
Daarom is er een video gemaakt waarin het ontwerp wordt getoond en toegelicht. De video is te bekijken op www.heerlen.nl/bmvheerlerbaan.
Ook worden er mensen gezocht die dicht bij de BMV wonen, werken of ondernemen om af en toe mee te denken in een Meedenkgroep over hoe bijvoorbeeld de omgeving rondom de BMV wordt ingericht.

Wie verhuizen er naar de brede maatschappelijke voorziening

In de BMV komen Openbare basisschool de Tovercirkel, basisschool de Windwijzer, Peuteropvang Heerlen, Humankind, SCHUNCK bibliotheek, Heerlen Stand-By!, JENS en huisartsenpraktijk Vullingsweg samen.
Ook komt er een sportzaal voor verenigingen en beide basisscholen.
Het naastgelegen gemeenschapshuis De Caumerbron komt weliswaar niet onder hetzelfde dak, maar er is wel een intensieve samenwerking.
Daarom komt er een betere interne verbinding tussen de beide gebouwen.