Rd4 hervat lediging van de groencontainers komende maandag weer

Foto: Rd4

Met ingang van maandag 15 februari aanstaande ledigt Rd4 de GFT-containers weer.
Met het vooruitzicht dat de temperaturen komende week zullen stijgen, worden minder problemen bij de inzameling van GFT-afval verwacht.

De GFT-container kan weer worden aangeboden op de inzameldagen zoals op de afvalkalenders aangegeven.

Afval los steken

Afhankelijk van de nachttemperaturen kan het GFT-afval net als het restafval nog steeds in de container vastvriezen.
Daarom is het raadzaam om vóórdat u de container aanbiedt, te controleren of het afval los zit. Steek het afval eventueel met een schep los.
Dit om te voorkomen dat de container niet volledig kan worden geledigd. Ook bij een gedeeltelijke lediging geldt het volledige ledigingstarief. De registratie van de lediging vindt namelijk plaats bij het oppakken van de container.

Reacties