Vaccineren in Zuid-Limburg kan binnenkort ook in de Rodahal in Kerkrade

Foto: Alexandra Koch | Pixabay License

Hoewel het aantal beschikbare vaccins nog achterblijft, loopt GGD Zuid Limburg alvast vooruit. Met de komst van een tweede vaccinatielocatie in de Rodahal in Kerkrade en een derde in de Herenhof in Geleen, bereidt de GGD zich optimaal voor op grootschalige vaccinatie in de regio Zuid-Limburg.

Sinds het eerste prikmoment op 15 januari heeft GGD Zuid Limburg zo’n 10.000 personen gevaccineerd. Een mooi begin van een enorme vaccinatieopdracht. In de tussentijd is de GGD flink aan het opschalen om zich voor te bereiden op de grootschalige vaccinatie die in het voorjaar gaat plaatsvinden. Met het optuigen van nieuwe vaccinatielocaties en een succesvolle wervingscampagne voor kwalitatief goed vaccinatiepersoneel staat GGD Zuid Limburg in de startblokken. “Zodra er meer vaccins beschikbaar komen, zijn wij er klaar voor” vertelt Rik Wagemans, coördinator test- en vaccinatielocaties van GGD Zuid Limburg.

Vaccinatielocatie Kerkrade

Woensdag 10 februari opent de vaccinatielocatie in de Rodahal in Kerkrade. De eerste afspraken hiervoor worden al ingepland. De locatie telt straks twaalf vaccinatielijnen, waar met een maximale bezetting op z’n minst 1000 prikken per dag gezet kunnen worden.
De Rodahal is toegankelijk voor automobilisten, fietsers en voetgangers en is 7 dagen per week geopend.
Er is voldoende parkeergelegenheid beschikbaar voor bezoekers.

De groep 85-plussers is de eerste doelgroep die vanuit deze nieuwe locatie gevaccineerd zal worden. Om de uitgenodigde ouderen zo goed mogelijk te faciliteren zijn er rolstoelen beschikbaar, mag er een persoon extra mee naar de vaccinatie als begeleiding en zijn er medewerkers aanwezig die de ouderen extra hulp op locatie kunnen aanbieden.

Wervingscampagne vaccinatiepersoneel

Naast de uitbreiding van vaccinatielocaties is het werven van kwalitatief goed vaccinatiepersoneel essentieel in de voorbereidingen voor grootschalige vaccinatie. Het uitzetten van een gedegen wervingscampagne en de samenwerking met betrouwbare, vaste wervingsbureaus heeft geleid tot een groot aantal sollicitaties.
“Tot nu toe hebben we een kleine 200 medewerkers aangenomen, die we gefaseerd zullen inzetten. Enerzijds afhankelijk van het aantal beschikbare vaccins en dus het benodigde aantal medewerkers, anderzijds worden de vaccinatiemedewerkers eerst in groepen klaargestoomd middels introducties en trainingen”, vertelt Jeannette Claus, Manager Personeel en Talentontwikkeling bij de GGD.

Om de vaccinatieklus te klaren zijn er verschillende medewerkersrollen te vervullen. Zo zijn er voor het daadwerkelijk zetten van de prik voornamelijk mensen met een medische achtergrond aangenomen. Denk hierbij aan doktersassistenten, artsen, verzorgenden en geneeskunde studenten. Daarnaast hebben we ook mensen met een administratieve achtergrond aangetrokken voor functies als gastvrouw, gastheer en voor administratieve of facilitaire ondersteuning. Jeannette benadrukt “met de huidige opschalingsstrategie klaar te zijn voor het bemensen van de drie vaccinatielocaties en vaccineren van de burgers in Zuid-Limburg”.

Volgorde van vaccineren

Het ministerie van VWS bepaalt de volgorde van vaccineren. Deze volgorde wordt continue geëvalueerd en – indien nodig – aangepast. De beschikbaarheid en werkzaamheid van vaccins is daarbij een bepalende factor. Kijk voor meer informatie over de vaccinatiestrategie op Rijksoverheid.nl. Nadat het Ministerie van VWS de volgorde van doelgroepen heeft bepaald, gaat het RIVM over tot het versturen van de uitnodigingen en is de GGD tot slot verantwoordelijk voor de uitvoering van de vaccinaties.

Reacties