Wèl of géén zomertijd: voorlopig nog geen beslissing

Foto:

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt dat er voorlopig nog geen besluit valt te verwachten over het al dan niet afschaffen van de zomer-/wintertijd.

Voorstel in EU niet meer besproken

Gevraagd naar de stand van zaken in het debat over de zomertijd/wintertijd laat de bewindsvrouw weten de ontwikkelingen rondom dit voorstel te volgen.
Het voorstel tot aanpassing van het tweemaal per jaar wijzigen van de kloktijd blijkt onder het Duitse voorzitterschap van de Europese Unie niet meer besproken te zijn. Portugal, dat de eerste helft van 2021 voorzitter is van de EU, heeft bovendien aangegeven ook ‘geen voornemens te hebben om het voorstel te bespreken’.

Er is daarom nu geen zicht op de duur en uitkomst van de discussie, en sommige lidstaten hebben er bij de Europese Commissie op aangedrongen om alsnog een gedetailleerde effectbeoordeling uit te voeren.
Het zal daarom nog wel even duren voordat het voorstel weer in Europees verband besproken zal worden.

Zomertijd 2021

De zomertijd gaat dus dit jaar gewoon weer in op de laatste zondag van maart. Dat gebeurt in de nacht van zaterdag 27 maart op zondag 28 maart 2021.

Reacties