Subsidieverlenging aan het Jeugdeducatiefonds 3 jaar verlengd

Foto: Jeugdeducatiefonds

Na een succesvolle start in 2019 en 2020 heeft het college van B&W van Heerlen besloten de subsidieverlening aan het Jeugdeducatiefonds (JEF) te verlengen. De komende drie jaar is een bedrag van €40.500,- per schooljaar beschikbaar.
Het JEF ondersteunt (basisschool) kinderen uit financieel niet-draagkrachtige gezinnen om hun talent maximaal te laten ontwikkelen en zo de kans op armoede in de toekomst te verkleinen.

Het Jeugdeducatiefonds

Het Jeugdeducatiefonds werd in 2015 opgericht. In gezinnen waar een gebrek aan geld een belemmering is voor de maximale ontwikkeling van een kind kunnen docenten en schoolleiders via de basisschool een beroep doen op het JEF. Het JEF ondersteunt de kinderen in hun cognitieve, sociaal-emotionele en culturele ontwikkeling. Tevens draagt het bij aan verbetering van de thuissituatie en bevordert het de gezondheid en beweging.
Ondersteuning op deze gebieden is door de lockdown maatregelen vanwege corona op dit moment nog belangrijker dan het was.

Sterke groei

Sinds de start is het fonds snel gegroeid. Waren er in het begin uitsluitend nog vrijwilligers, sinds 2018 zijn er ook betaalde krachten.
Op landelijk niveau wordt het JEF medegefinancierd door de ABN AMRO, Stichting Kinderpostzegels Nederland en de ministeries van SZW en OC&W.
De gemeente Heerlen heeft in het schooljaar 2019-2020 voor het eerst bijgedragen aan het JEF.
Op dit moment zijn er negen Heerlense scholen gecertificeerd om aanvragen te doen.

Verlenging subsidie

Het college wil voor de komende drie jaar met het JEF blijven samenwerken. Hierdoor kan het fonds ondersteuning blijven geven aan de Heerlense scholen.
Wethouder Peter van Zutphen hierover: “Het bieden van kansen aan kinderen van minderbedeelde ouders is een initiatief dat heel goed aansluit bij het gemeentelijk beleid zoals dat in het coalitieakkoord is afgesproken. Onderwijs, jeugdhulp en bestrijding van kinderarmoede staan daarin centraal. Vandaar dan ook heeft het college ingestemd met de subsidieverlenging. Zo kunnen we een impuls blijven geven aan het doorbreken van armoede van ouders op kinderen, de zogeheten generatiearmoede.”