Kansrijk van Start verlengd: focus op allerjongste kinderen en hun ouders

Foto: Pixabay

Gelijke startkansen voor elk kind in onze stad heeft een jarenlange aanpak nodig. De investeringen en acties worden de komende jaren verbreed en doorgezet.
De gemeente Heerlen verlengt daarom het actieprogramma Kansrijk van Start Heerlen tot en met 2023. De afgelopen jaren is er een goede samenwerking tussen het medische en sociale domein ontstaan.

Komende jaren ligt de focus op de allerjongste kinderen in onze stad en hun (aanstaande) ouders.
Met onder andere het uitreiken van babystartpakketten en ontmoetingsmomenten in Sjpruutcafés (moedercafés) biedt de gemeente laagdrempelige, directe en praktische hulp aan (aanstaande) ouders in Heerlen.

“Een té groot aantal kinderen krijgt niet de gezonde en veilige start van het leven die je ieder kind gunt. In Kansrijk van Start werken we met doorzettingsvermogen, creativiteit en een groot aantal concrete acties aan een zo goed mogelijke start voor een nieuwe generatie Heerlenaren. Ik ben apetrots op de manier waarop onder meer hulpverleners, scholen, bibliotheken en vrijwilligers samen hieraan werken”, aldus wethouder Jordy Clemens.

Sjpruutcafés

Gezien het succes van de reeds bestaande Sjpruutcafés in Heerlerheide, Meezenbroek en Heerlerbaan wordt er de komende jaren een vierde en vijfde Sjpruutcafé geopend in de wijken Hoensbroek en Molenberg. Daar kunnen (aanstaande) ouders, maar ook verzorgers en grootouders, elkaar ontmoeten en ervaringen met elkaar delen. Zo vinden ouders steun bij elkaar. Ook is er praktische informatie over bijvoorbeeld borstvoeding, gezonde voeding en opvoeding beschikbaar en kunnen de deelnemers zorgen en vragen delen met ervaren moeders, de zogenaamde Ooievaarmoeders.

Andere Sjpruutacties

Afgelopen jaar zijn 60 babystartpakketten uitgereikt. Dat is een doos met praktische babyspullen voor ouders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook de komende jaren worden deze pakketten uitgedeeld. Verder worden babyspullen ingezameld om via de Sjpruutcafés weer te verspreiden onder ouders in Heerlen. Ook is het de bedoeling om de komende jaren meer aandacht te schenken aan de rol van vaders via het Jonge Ouders Project.

Sjpruut.nl

Op de website www.sjpruut.nl is alle informatie over Kansrijk van Start terug te vinden. Het aanbod voor ouder en kind is per leeftijdscategorie terug te vinden.
Van vóór de zwangerschap, tot 2 jaar en ouder.

Gelijke kansen

Een gezonde en veilige start van het leven is niet voor ieder kind in Nederland even vanzelfsprekend. Niet alleen biologische en genetische factoren spelen een rol bij een kansrijke start van het leven, maar ook de plek waar je wieg staat. In Heerlen, maar ook in Parkstad en Zuid-Limburg blijkt de gezondheid van het (ongeboren) kind slechter dan landelijk. Zo komen er meer kinderen te vroeg of met een te laag geboortegewicht ter wereld, start de begeleiding van zwangerschap later en groeien meer kinderen van 0-6 jaar op met kans op armoede.

Landelijke en regionale aanpak

Het feit dat de plek waar je wieg staat zo veel impact heeft op gezondheid en geluk later in het leven was voor gemeente Heerlen aanleiding om in 2018 te starten met het actieprogramma Kansrijk van Start. Dit actieprogramma werd landelijk één van de voorlopers op de landelijke aanpak Kansrijke Start; het wordt als voorbeeld gezien voor regionale samenwerking op dit gebied.
Heerlen sluit ook aan bij alle landelijke en (sub)regionale ontwikkelingen voor wat betreft Kansrijke Start.