Aangepaste dienstregeling van Arriva Limburg door verlengde lockdown

Foto: Arriva

Nu duidelijk is dat de lockdown in Nederland verlengd wordt, past Arriva haar dienstregeling daarop aan. De maatwerkdienstregeling van Arriva in Limburg wordt daarmee doorgezet tot zeker 7 februari. Deze maatwerkdienstregeling komt het meest overeen met de vakantiedienstregeling.
De scholierenlijnen zullen nog niet rijden.
De buurtbussen, die sinds medio maart 2020 niet reden, starten wel weer op per 18 januari.
Op de Maaslijn geldt ook dat Arriva hier tot minimaal 7 februari volgens een vakantiedienstregeling rijdt.

Sinds half december is bekend dat, in relatie tot de lockdown, er een aangepaste dienstregeling van kracht is voor Arriva in Limburg.
Die aanpassingen zullen ook de komende periode gelden. Dit houdt verband met de gewijzigde reizigersaantallen.

Arriva Trein Limburg

Alle Arriva treinlijnen in Limburg – behalve de Maaslijn – kennen geen vakantiedienstregeling. Die lijnen zullen dus ook met de verlenging van de lockdown gewoon doorrijden, weliswaar met kortere treinen.
De Maaslijn kent wel een vakantiedienstregeling. Die zal worden doorgezet tot minimaal 7 februari.
De OV-Servicepunten van Arriva in Limburg hebben tot nader order gewijzigde openingstijden. Ze zijn dagelijks geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Arriva Bus Limburg

De maatwerkdienstregeling die voor de bussen in Limburg geldt komt overeen met een vakantiedienstregeling. Die dienstregeling zal tot minimaal 7 februari verder worden doorgezet. Ook de scholierenlijnen worden niet eerder dan die datum weer opgestart. Wel zullen de buurtbuslijnen weer gaan rijden.

Buurtbussenlijnen starten per 18 januari

Per 18 januari zijn alle buurtbussen technisch geschikt gemaakt om hun dienst weer te hervatten. Zo hebben de buurtbussen kuchschermen, extra ventilatie en en speciale luchtfilter.
Naast deze aanpassingen gelden er voor de meereizende passagiers de welbekende regels in relatie tot corona én specifiek voor de buurtbussen ook:

  • Er mogen maximaal 7 passagiers mee (de stoel achter de chauffeur kan niet worden gebruikt)
  • Het gebruik van de invalidenlift is niet mogelijk*.
  • Bij voorkeur gebeurt de betaling van de reis met een OV-chipkaart.

De dienstregeling van elke van de buurtbuslijnen is afhankelijk van het aantal vrijwilligers dat in de vereniging beschikbaar is om de dienstregeling te kunnen rijden.
Het gaat in Limburg in totaal om 7 van de 9 lijnen die weer gaan rijden per 18 januari, waaronder in onze regio lijn 723: Eygelshoven – Waubach – Rimburg – Ubach Palenberg (D).

Informatie

Alle informatie zoals nu bekend is verwerkt in de reisplanners en is ook te bekijken op de website van Arriva.

* Om de afstandsregels in acht te kunnen nemen is het gebruik van de invalidenlift in de buurtbus niet mogelijk. Reizigers met een beperking kunnen gespecialiseerd vervoer aanvragen. Die ritten moeten ruim vooraf, maar minimaal 3 uur voor vertrek, gereserveerd worden via 088-0224050 o.v.v. lijnnummer buurtbus, datum, tijd, instaphalte en bestemming (uitstaphalte).

Reacties