Waarschuwing voor in omloop zijnde valse aanslagbiljetten van BsGW

Foto:

Diverse Parkstad-gemeenten waarschuwen dat de BsGW berichten binnenkrijgt over valse aanslagbiljetten van deze gemeentelijke belastingen.

Phishing

Inwoners ontvangen phishing-brieven, die door het logo van BsGW erg lijken op het aanslagbiljet van BsGW.
Ze zijn echter geadresseerd aan ‘de bewoners’, niet aan een met naam en toenaam genoemde belastingplichtige. Daaruit kunt u afleiden dat ze niet van de BsGW afkomstig zijn, want aanslagen van BsGW zijn altijd persoonlijk aan u geadresseerd.

De BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) is het samenwerkingsverband van 28 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg, dat namens deze deelnemers de heffing en inning van lokale belastingen uitvoert en in de deelnemende gemeenten de WOZ-waarden vaststelt.

Vals rekeningnummer

Ook staat in de vervalste aanslagbrieven midden boven de kop: ‘Alleen samen krijgen wij corona onder controle’, en is er op het aanslagbiljet een bankrekeningnummer vermeld dat niet van BsGW is.
Het enig juiste rekeningnummer van BsGW is NL 18 INGB 0002120407.

Voorzichtig

Wees dus voorzichtig met de post die u van BsGW ontvangt en ga niet zonder meer over tot betaling.
Twijfelt u over de echtheid van een brief? Kijk op Mijn BsGW om de status van uw aanslagen te bekijken. Hier ziet u welk bedrag u nog open heeft staan.
Ook kunt u altijd telefonisch navraag bij de BsGW doen via 088-8420 420. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

Kijk voor meer informatie op de website van BsGW.

Reacties