Arriva Limburg stopt de scholierenlijnen tot en met 17 januari

Foto: Arriva

Door de nieuwe lockdown verwacht Arriva dat de reizigersaantallen de komende periode nog verder dalen. Arriva Limburg voert daarom een wijziging door in de busdienstregeling. Het gaat daarbij om het laten vervallen van alle scholierenlijnen (600-nummers) vanaf 16 december tot en met 17 januari.
Doordat deze wijziging per direct wordt doorgevoerd, staan de vervallen ritten nog niet juist in de reisplanners.

Maatwerkdienstregeling

Sinds de herfstvakantie rijdt Arriva in Limburg een maatwerkdienstregeling die rekening houdt met gewijzigde reizigersaantallen en reizigersstromen. Dit maatwerk bestond ook uit het regulier rijden van de scholierenlijnen.
De inzet voor de scholierenlijnen (herkenbaar aan de 600-nummers) wordt vanaf 16 december tot en met 17 januari gestopt.

Reis alleen als dat noodzakelijk is

De overheid roept iedereen op om zoveel mogelijk thuis te blijven en niet onnodig op pad te gaan.
Dit betekent dat deze oproep ook geldt voor het openbaar vervoer. Het ov blijft wel beschikbaar voor noodzakelijke reizen. Arriva voelt, net als de andere vervoerbedrijven, de verantwoordelijkheid om reizigers naar hun bestemmingen te blijven brengen.
Arriva doet een dringend beroep op reizigers om de eigen verantwoordelijkheid te nemen in de keuze of de reis wel of niet noodzakelijk is.

De geldende richtlijnen zijn de volgende:

  • Draag een mondkapje: in alle voertuigen is dat verplicht. Ook op de perrons en bij haltes is het dragen van een mondkapje verplicht;
  • Reis alleen als het echt nodig is;
  • Reis niet als u verkoudheidsklachten heeft;
  • Geef elkaar de ruimte.