Kruispunt Groene Boord – Gasthuisstraat ook dit weekend weer afgesloten

Foto:

Het kruispunt Groene Boord-Gasthuisstraat wordt ook dit weekeinde weer afgesloten voor verkeer. Net als twee weken geleden gaat het kruispunt weer dicht; dit weekend van vrijdagavond 11 december (vanaf 18.00 uur) tot en met maandagochtend 14 december (6.00 uur) 2020.

De afsluiting geldt niet voor voetgangers en fietsers, voor al het overige verkeer is de kruising gedurende de genoemde weekeindes afgesloten.
Wél kan het verkeer komende vanuit zuidelijke richting over de Groene Boord de afslag naar rechts blijven gebruiken, bergop naar de Mijnspoorweg in de richting van Landgraaf.
Voor de overige richtingen zijn omleidingen ingesteld.

Meer omleidingen en wegwerkzaamheden in het centrum

Er wordt momenteel op meerdere plekken gewerkt in het centrum. Houdt u rekening met oponthoud.

Duurzaam riool

De afsluiting van het kruispunt is nodig om een nieuw regenwaterriool in de Gasthuisstraat aan te sluiten op het bestaande riool onder het kruispunt.
Met dit riool kan regenwater gescheiden van huishoudwater worden opgevangen. Hiermee wordt de waterzuivering ontzien en kan wateroverlast in de Gasthuisstraat worden voorkomen tijdens zware stortbuien.

Inwoners van de Gasthuisstraat kunnen hun woning bereiken via de route over het Wilhelminaplein.

Reacties