€ 2,1 miljoen rijksbijdrage voor veiligere wegen en fietspaden in Parkstad

Foto: Hans Braxmeier, Pixabay license

De gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf ontvangen samen in totaal 2,1 miljoen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om gevaarlijke kruisingen, fietspaden, wegen en rotondes aan te pakken.

Door samen op te trekken en vanuit een gecoördineerde aanpak een beroep te doen op beschikbaar budget voor gemeenten vanuit het Ministerie van I&W kunnen vijf gemeenten in Parkstad al voorgenomen investeringen in verkeersveiligheid versneld oppakken.
De bijdragen vanuit het Rijk dekken de helft van de kosten. De andere helft komt voor rekening van de gemeente.

Vanuit samenwerking in Parkstad zorgen we ervoor dat de inwoners en bezoekers van onze regio via veiligere wegen en fietspaden van A naar B kunnen reizen. Wij zijn dan ook verheugd over deze bijdrage vanuit de Rijksoverheid.

Charles Claessens,
Voorzitter Bestuurscommissie Mobiliteit – Stadsregio Parkstad Limburg

Oplossen gevaarlijke situaties

Het geld is bedoeld om gevaarlijke situaties in het verkeer op te lossen en zo veiligere kruisingen, fietspaden, wegen en rotondes te realiseren. Dit kan door het aanleggen van verkeersdrempels, verbreding van bestaande fietspaden of andere maatregelen die het op de weg veiliger maken.
Als straks, na de corona-crisis de drukte op de wegen en fietspaden weer toeneemt, is een veilige (fiets)infrastructuur daarvoor belangrijker dan ooit. Dat geldt in het bijzonder voor provinciale en gemeentelijke wegen, omdat de meeste verkeersslachtoffers in Nederland juist op die wegen vallen.

Gemeentegrensoverschrijdend

In Parkstad werken de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal gemeentegrensoverschrijdend samen op het gebied van (inrichting) van de ruimte; inclusief energie, mobiliteit, economie & toerisme en wonen & herstructurering.

Reacties