Wijkgerichte aanpak laaggeletterdheid in Parkstad met Letterliefde 2.0

Foto:

Het Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad (BGP) gaat onder de noemer Letterliefde 2.0 cursussen inzetten om laaggeletterdheid op te sporen.
De workshops worden gegeven in 8 wijken in Parkstad en gaan over onderwerpen die de inwoners zelf aandragen. Bijvoorbeeld koken met recepten, het timmeren van een vogelhuisje of een cursus over lichaamstaal en uiterlijke verzorging. De cursusleider is getraind om een gebrek aan leesvaardigheid of andere basisvaardigheden vast te stellen. Op basis daarvan kan een deelnemer worden doorverwezen naar het volwassenonderwijs.
Het gaat om een pilot voor twee jaar.

Wijkgerichte aanpak

Letterliefde 2.0 start in 2021 in vier wijken: Passart in Heerlen, Heilust in Kerkrade, Brunssum-Noord en Nieuwenhagen. De andere vier wijken, Molenberg en Heerlerbaan-Centrum in Heerlen en Erenstein en Rolduckerveld in Kerkrade zijn in 2022 aan de beurt.
Inbreng van de inwoners en samenwerking met maatschappelijke partners vormt hierbij de basis. De pilot moet leiden tot een draaiboek waarmee de wijkgerichte aanpak ook door andere gemeenten en organisaties uit te voeren is.
“Op deze laagdrempelige manier kunnen we mensen leren kennen en op een leuke manier in gesprek raken. Van daaruit kunnen we ze verder helpen met bijvoorbeeld taal- en computervaardigheden”, aldus wethouder Jordy Clemens, verantwoordelijk voor onder andere onderwijs.

Letterliefde

In 2018 heeft het BGP de bewustwordings- en wervingscampagne Letterliefde ontwikkeld. Deze digitale en papieren campagne helpt om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken en te wijzen op de voordelen van een scholingstraject.
Tot nu toe was dat vooral gericht op professionals die kunnen doorverwijzen. Letterliefde 2.0 moet de inwoners zelf bereiken.
De bewustwordingscampagne Letterliefde wordt ter ondersteuning ingezet in de wijk in de periode van de cursus.

Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad

Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad (BGP) bestaat sinds 2012 en is een samenwerkingsverband van gemeenten, bibliotheken, VISTA College, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De activiteiten zijn gericht op bestrijding van laaggeletterdheid en leesbevordering.
Gemeente Heerlen is één van de BGP-partners en heeft als penvoerder een subsidie van € 60.000,- voor Letterliefde 2.0 aangevraagd bij de Provincie Limburg. Die aanvraag is toegekend.
Dit bedrag wordt aangevuld met € 15.000 Zuid-Limburgse subsidie voor volwassenenonderwijs.

De partners leveren hun inbreng door hun inzet in het project, meehelpen aan de werving en het beschikbaar stellen van hun ruimte voor de cursus.
Zo kan een samenwerkingsverband zonder eigen budget toch resultaten boeken voor de inwoners van Parkstad..

Reacties