Winkelcentrum Heerlerheide ook komende vijf jaar bedrijfsinvesteringszone

Foto: Google Streetview

Het winkelcentrum van Heerlerheide wordt met ingang van 1 januari 2021 opnieuw een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) voor vijf jaar.
Een BIZ is een vereniging van ondernemers.

BIZ Heerlerheide wil onder andere werken aan de uitstraling en duurzaamheid van het openbaar gebied, de promotie en marketing en de veiligheid.
Ook de afgelopen vijf jaar werkten de ondernemers in Heerlerheide samen in een BIZ.

Draagvlak

Omdat de periode afliep, was onderzoek naar draagvlak voor verlenging nodig. Bijna 80% van de ondernemers vulde de enquête in. Daarvan was ruim 70% vóór de BIZ.
Wethouder Martin de Beer (economie) is blij met zoveel draagvlak: “In een BIZ bepalen ondernemers zelf hoe ze de belasting inzetten om hun eigen omgeving aantrekkelijk te maken en te houden. Dat ook nu weer een grote meerderheid vóór is, laat zien dat het een succesvol instrument is. Wij zetten het graag in als ondernemers dat willen, want wie weet er nu beter wat er moet gebeuren dan de ondernemers zelf.”

Wat is een BIZ?

Een BIZ is een instrument vóór en dóór ondernemers. Alleen wanneer ondernemers er zelf om vragen, wordt een enquête gehouden om de belangstelling te peilen. Is een meerderheid vóór dan wordt de BIZ ingesteld.
Ondernemers betalen een bijdrage aan de BIZ. De gemeente int alle bijdragen en keert ze, na aftrek van kosten, uit aan de BIZ-vereniging.