Bijna 2 miljoen euro extra voor cultuursector in Heerlen

Foto: CC0 Public Domain

Heerlen krijgt via het rijk 1,9 miljoen euro extra, te besteden voor de cultuursector.

Deze extra middelen worden ingezet om de culturele infrastructuur in stand te houden. Makers en culturele instellingen worden ook in 2021 gesteund. Door vernieuwende initiatieven te stimuleren. Om culturele organisaties of initiatieven beter zichtbaar of toekomstbestendiger te maken. En om vooruitstrevende samenwerkingen tussen culturele instellingen en/of verenigingen mogelijk te maken.
Ook kan de gemeente met deze gelden amateurkunstenverenigingen en culturele instellingen compenseren voor dit jaar geleden schade.

Besteding cultuursector

Van het beschikbare bedrag komt 1,5 miljoen van het ministerie van OCW en de rest van het ministerie van BZK.
In de besteding van de gelden zijn gemeenten vrij, maar Heerlen heeft besloten deze middelen ook daadwerkelijk in cultuur te investeren en de culturele sector overeind te houden.
Begin volgend jaar bekijkt de gemeente in overleg met de cultuursector hoe ze de middelen precies kunnen gaan inzetten.

Belangrijke pijler

Wethouder Jordy Clemens is blij met deze extra steun van het rijk.
“Cultuur is een belangrijke pijler voor de aantrekkelijkheid van een stad. Wij hebben daar de afgelopen jaren dan ook flink in geïnvesteerd. En met succes! Naast de middelen die we zelf hebben vrijgemaakt, helpt de rijksbijdrage om de financiële schade te beperken. Maar nog veel belangrijker om vernieuwing mogelijk te maken, zodat we ook in de toekomst een mooi cultureel aanbod voor onze regio kunnen blijven bieden.”

Reacties