22 personen ambiëren het burgervaderschap van gemeente Heerlen

Foto: Wikimedia

Er zijn 22 gegadigden voor de vrijgekomen functie van burgemeester in de gemeente Heerlen.

Bij de Commissaris van de Koning, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, hebben 20 mannelijke kandidaten hun cv ingediend, terwijl slechts 2 vrouwelijke sollicitanten zich de moeite hebben getroost hun levensloop op papier te stellen voor de positie van burgervader in de gemeente Heerlen.

Veel van deze kandidaten hebben een ambtelijke en/of politiek-bestuurlijke achtergrond, en ze hebben – op 2 personen na – een politieke signatuur.
Er zit géén kandidaat bij met een SP-gezindheid, de partij die op dit moment de grootste fractie vormt in de Heerlense gemeenteraad. Van de sollicitanten komen 5 personen uit het CDA-kamp, 5 van de PvdA, 5 van de VVD, 2 van D66, 1 van Groen Links en 2 uit een lokale partij.

Een vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad gaat nu met deze kandidaten selectiegesprekken voeren en brengt daarover advies uit aan de raad. Deze doet op zijn beurt dan een aanbeveling aan de minister.

De verwachting is dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de nieuwe burgemeester eind september of begin oktober kan benoemen.

Reacties