Gemeente Heerlen sluit grondexploitatie Maankwartier met positief saldo af

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Met de realisatie van de kantoorvoorzieningen, de woningen, beide parkeergarages, het trein- en busstation, de groot- en kleinschalige winkelvoorzieningen en een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte is het project Maankwartier zo goed als voltooid. De financiële afwikkeling bereikt nu zijn definitieve afronding. Het college constateert dat er minder kosten zijn gemaakt dan tijdens de vaststelling van de grondexploitatie Maankwartier in 2018 waren geraamd. Hierdoor sluit de grondexploitatie met een positief resultaat van € 175.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Grondexploitatie

Het college legt in een voorstel aan de raad verantwoording af over de financiën van het project en het eindsaldo van de grondexploitatie. Een grondexploitatie is een begroting die wordt opgesteld om kosten en opbrengsten van een ruimtelijk ontwikkelingsplan in beeld te brengen. Rekening houdende met nog doorlopende kosten én harde verplichtingen in de komende periode, sluit de grondexploitatie Maankwartier met een positief resultaat van € 175.000.

Nog veel werk te doen

Wethouder Peter van Zutphen is blij met dit resultaat: “Met de afronding van het Maankwartier heeft Heerlen een mooie en goed functionerende stationsomgeving gekregen, die de vooruitgang van Heerlen symboliseert. Maar er is nog veel werk te doen om de stad en het centrum aantrekkelijker te maken, onder andere door een betere aansluiting tussen het Maankwartier en het centrum van Heerlen te realiseren. Daarom zijn we nu onder andere aan de slag met kunstproject Atelier Stadsrevisie om sfeer en beleving van de binnenstad ingrijpend te verbeteren.”

Bestemmingsreserve

Om uitgaven en kosten die na de afsluiting van de grondexploitatie nog gaan plaatsvinden te kunnen opvangen, stopt Heerlen €1.880.000 in een zogenaamde bestemmingsreserve. Hieruit worden de kosten betaald voor de realisatie van de fietsenstalling op de plek van het tijdelijke station, de kosten voor Atelier Stadsrevisie in 2021 en 2022 en nog te verwachten Plankosten.

Naast de bestemmingsreserve zijn er ook harde verplichtingen aangegaan die in de komende periode nog blijven doorlopen. Voor deze harde verplichtingen reserveert Heerlen een bedrag van €1.519.000 in een zogenaamde voorziening.

Na verwerking van alle nog te verwachten kosten en verplichtingen, blijft een bedrag over van € 175.000 dat wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Reacties