Werkzaamheden rotonde Avantis

Foto: Heerlen.Nieuws.nl

Het noordelijk deel van de rotonde Avantis in Heerlen dat gereed is, wordt woensdag 13 mei 2015 vanaf 08.00 uur weer opengesteld voor doorgaand verkeer.

Gelijktijdig gaat dan de afsluiting van het zuidelijk deel van de rotonde Avantis in. Voor de afgesloten toe- en afrit naar de N281 aan de zuidzijde worden omleidingsroutes ingesteld. De afgesloten spoorbrug tussen het bedrijventerrein Trilandis en de Beitel blijft gedurende de werkzaamheden opengesteld voor personenvoertuigen en kleine busjes.

De zuidelijke afsluiting duurt naar verwachting tot augustus 2015. Dan is de rotonde Avantis geheel gereed om volledig in gebruik te worden genomen.

Na augustus 2015 worden nog afbouwwerkzaamheden uitgevoerd waarvoor steeds minimaal één rijstrook bereikbaar zal zijn. De overlast voor het doorgaand verkeer wordt zoveel mogelijk beperkt.

Werkzaamheden

Tijdens de afsluiting van de zuidzijde worden diverse werkzaamheden uitgevoerd. Allereerst worden het asfalt en de fundering eruit gehaald, waarna de riolerings- en afwateringssystemen worden aangepast en vernieuwd. Vervolgens wordt de rotonde verbreed en worden extra voorsorteervakken aangelegd. De werkzaamheden voor de nieuwe aansluiting de Locht blijven ook van kracht.

Omleidingroutes

De toe- en afrit aan de noordzijde blijven geopend voor het verkeer. Daarbij kan het voorkomen dat bij de rotonde Trilandis of Avantisallee gekeerd moet worden om van deze toe- en/of afrit gebruik te maken. In verband met de afsluiting van de zuidelijke helft van de rotonde, wordt het verkeer uit de richting van de A76/Simpelveld en vice versa omgeleid via de N281 naar de Imstenraderweg. Hier kan vervolgens gekeerd en terug gereden worden naar de afrit aan de noordzijde van de rotonde Avantis. Door middel van bebording wordt dit – tijdig – aangegeven. Zie ook illustratie.

Avantis

 

Lees ook:

Reacties