Brief gouverneur Theo Bovens: Limburg, kom in beweging!

Foto: Provincie Limburg

De 11e van de 11e was dit jaar voor gouverneur Theo Bovens aanleiding opnieuw een ‘Brief aan de Limburgers’ te schrijven als steun in de rug in deze voor veel mensen moeilijke tijd, maar vooral ook om samen vooruit te kijken naar de periode ná corona.

Een dag als de 11e van de 11e is dit jaar een hele bijzondere: corona en de coronamaatregelen bepalen het dagelijks leven. Zonder corona zou deze dag in het teken zou staan van de opening van het carnavalsseizoen en van de viering van Sint Maarten.

Beide feesten worden dit jaar niet of nauwelijks gevierd, maar kunnen tóch voor voldoende inspiratie en energie zorgen om nu en straks na corona perspectief te zien. Gouverneur Theo Bovens: “Iedere Limburger kan helpen de gevolgen van corona in Limburg te verlichten, iedereen kan Limburg verlichten. Doe mee!”

Onderstaand de volledige brieftekst

Beste Limburgers, dames en heren, meisjes en jongens,

Acht maanden geleden, half maart, schreef ik u een brief en sprak een podcast in. En daarna volgden er nog 75. Vanwege corona, dat virus dat ons aan huis kluisterde en zoveel leed bracht. Ik schreef om toch dichtbij u te blijven, u moed in te spreken, compassie te tonen en mijn waardering te uiten voor iedereen die op welke manier dan ook de samenleving gaande hield. Ik stopte met schrijven omdat het leek dat we het virus de baas waren.

Maar helaas moeten we weer zoveel mogelijk binnenblijven en nog steeds afstand houden van elkaar; als enige manier om te voorkomen dat die ziekte zich via ons blijft verspreiden.

Vandaar dat ik u nu opnieuw een brief schrijf, niet alleen om wederom mijn compassie en steun te uiten, maar ook om perspectief te bieden. Natuurlijk de gevolgen van de corona-crisis zijn niet te onderschatten. Het kan uw familie, dierbaren, gezondheid, zaak, baan, vereniging en uw manier van leven enorm raken. Zoveel haal ik ook uit de verhalen die ik nu onder het motto #aandachtvoorelkaar uit heel Limburg in gesprekken en ontmoetingen ophaal.

Maar uit die verhalen haal ik ook veerkracht en de wil om door te gaan. Wij bepalen zelf met welk perspectief Limburg uit deze crisis komt. En iedereen in Limburg kan daaraan meedoen. Dus dit keer geen brief met alleen maar ‘hou vol’, maar ook een brief met ‘kom in beweging, kom in actie, aon de geng’. Iedere Limburger kan helpen de gevolgen van corona in Limburg te verlichten, iedereen kan Limburg verlichten. Hoe ik dat bedoel?

Voor de carnavalisten onder ons betekent 11/11 normaliter de start van het vijfde seizoen, met feestelijke vergaderingen, prinskeuzes, maar ook met grotere publieke manifestaties, zoals de vastelaoves-aftrap op een groot plein met duizenden aanwezigen, en minstens zoveel luisteraars en kijkers via de regionale zender.

Voor vele anderen is 11 november de dag van Sint Maarten: de dag dat kinderen met zelfgemaakte lampionnen het licht verspreiden, en langs de deuren gaan om u het goede te wensen. Sint Maarten was ooit een trotse Romeinse soldaat, een geslaagde burger, die getroffen werd door de kou en armoede van een bedelaar aan de stadspoort. Hij aarzelde niet en sneed met zijn zwaard de helft van zijn mantel af en gaf die aan de bedelaar. Zo werd hij het symbool van delende naastenliefde: iets van jezelf weggeven aan degene die het harder nodig heeft.

Het zijn twee invullingen van 11 november die prima samengaan. Toen in de 19e eeuw het Rijnlands carnaval de Limburgse steden veroverde, gebeurde dat immers onder motto’s als: ’Plezeer en Sjariteit’, oftewel ‘Lol èn Liefdadigheid’. Beide elementen dragen de Limburgse vastelaovond van oudsher.

Laat deze 11e november 2020 het startsein zijn voor een seizoen waarin we aandacht voor elkaar voorop stellen, waar we in beweging komen om Limburg letterlijk en figuurlijk te verlichten.

Verlicht Limburg door uw medeleven, uw solidariteit, uw betrokkenheid te tonen.

Verlicht Limburg door goed voor u zelf te zorgen, blijf in conditie, eet gezond.

Verlicht Limburg door contact met elkaar te houden. En als dat niet lijfelijk kan, pleeg wat vaker een telefoontje, schrijf een kaartje, reageer op mailtjes. Voorkom eenzaamheid.

Verlicht Limburg door je aan te sluiten bij één van de vele lokale initiatieven die zorg voor anderen bieden; door boodschappen te doen, door voor elkaar te koken, door actie te voeren voor de voedselbank, en dak- en thuislozen ….
Verlicht Limburg letterlijk door licht in de straat te brengen; brand een lampje voor het raam, hang de feestverlichting wat eerder op, zet een lampion voor de deur.

Kom in beweging, kom in actie, want activiteit van velen maakt het leed van nu draaglijker, zorgt voor licht aan het eind van de tunnel en inspireert tot een nog beter Limburg na corona. Elke Limburger kan iets betekenen, betekent iets, kan bijdragen aan het verlichten van Limburg, letterlijk en figuurlijk! Doe mee!

Theo Bovens is gouverneur van Limburg