Kapel van de Heilige Bernardinus van Siena officieel geopend als raadzaal

Foto: Heerlen.nieuws.nl

De nieuwe, tijdelijke vergaderruimte van de gemeenteraad van Heerlen in de Bernardinuskapel aan de Akerstraat is op vrijdag 6 november officieel in gebruik genomen door Ron Meijer, plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Hij kreeg symbolisch de sleutels overhandigd door John Monsewije, voorzitter College van Bestuur van SVO|PL.

Renovatie

De gemeenteraad van Heerlen moest op zoek naar een nieuwe vergaderlocatie in verband met de renovatie van het Stadhuis.
Bovendien kan de raad sinds het begin van de coronacrisis en de vastgestelde afstandsregels niet meer voltallig bij elkaar komen in de raadzaal.

Aanpassen

De kapel is de afgelopen weken grondig aangepakt om de B&W-, raads- en commissievergaderingen op de gebruikelijke manier te kunnen laten verlopen.
De eerste vergadering in de kapel vindt plaats op woensdag 11 november.

Blauw-wit schildje

Aan de gevel worden monumentenschildjes bevestigd om het gebouw herkenbaar te maken als Raadzaal en kloosterkapel als Rijksmonument.
Daarnaast wordt het blauw-witte schildje van de Haagse conventie voor de bescherming van cultuurgoederen bij gewapende conflicten aangebracht.

Historie

De kapel van de Heilige Bernardinus van Siena is gebouwd in 1931 in zakelijk expressionistische stijl naar ontwerp van architect Jos Wielders, door aannemer Reubsaet.
De kapel is een uitbreiding van het klooster van de Franciscanen en RK Hogere Burgerschool, tegenwoordig het Bernardinuscollege, uit 1912.
De kapel bezit een bijzondere architectuur- en cultuurhistorische waarde door het ontwerp en de artistieke betrokkenheid van verschillende kunstenaars. Bijzonder zijn vooral de ingemetselde kruisweg aan de binnenzijde en de herkenbare brede glas-in-lood vensters van Charles Eyck, onlangs gerenoveerd en geconserveerd. Sinds 2017 is het gebouw niet meer in gebruik als kapel.

Beeldbepalend

De herinrichting van de kapel is gedaan met behoud van de monumentale, beeldbepalende punten aan de binnen- en buitenkant van het gebouw.
De SVO|PL is blij dat met deze invulling een zo beeldbepalend gebouw in de stad, weer een publieke functie krijgt.
Hoewel de publieke tribune vanwege corona de eerste tijd niet gebruikt kan worden, kan het publiek alvast een kijkje nemen in de kapel via onderstaande QR codes.

 

 

 

 

 

View vanaf publieke tribune                                                                                                                                                    View vanaf spreekstoel