Publieksbalie gemeente verhuist tijdelijk naar Parkstad Limburg Theater

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Door de gevorderde werkzaamheden voor de nieuwbouw van het stadskantoor kan de publieksbalie in het oude raadhuis niet meer functioneren. Daarom verhuist de balie tijdelijk naar het Parkstad Limburg Theater aan het Burgemeester van Grunsvenplein 145 in Heerlen.
Vanaf maandag 2 november kunt u daar terecht voor onder andere uw paspoort, rijbewijs of aangifte van geboorte.
De publieksbalie van de gemeente is in verband met deze verhuizing gesloten van donderdag 29 oktober 12.00 uur tot en met vrijdag 30 oktober.

Openingstijden

Vanaf november zijn de openingstijden van de balie in het Parkstad Limburg Theater:

  • maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur;
  • donderdagavond tot 20.00 uur.

Maak wel altijd eerst een afspraak!

De tijdelijke locatie blijft totdat de nieuwbouw van het stadskantoor aan de Geleenstraat klaar is; naar verwachting zal deze in de zomer van 2021 gereed zijn.

Burgemeester en wethouders

De burgemeester en wethouders verhuizen begin november naar de derde verdieping van het gebouw aan de Putgraaf.
Ambtenaren die nu nog hun werkplek hebben in het stadhuis kunnen aan het werk in de vrije ruimten aan de Putgraaf en in het gebouw aan de CBS-weg 2.

Onderzoek en verwijdering asbest

In 2017 is de gemeente Heerlen begonnen met de uitvoering van de plannen voor een nieuw stadskantoor, inclusief de verbouwing van het Raadhuis waarin ook de aan de Geleenstraat gevestigde Publieksbalie is gehuisvest.
Gedurende het proces is asbest aangetroffen in zowel het oude stadskantoor als het Raadhuis.
Het oude stadskantoor is inmiddels gesloopt en gesaneerd. Bij het Raadhuis moet dat nog gebeuren.
Om de verbouwing van het raadhuis direct uit te kunnen voeren na de oplevering van de nieuwbouw, moet nu gestart worden met het onderzoek naar, en de verwijdering van asbest. Dat kan alleen als het gebouw helemaal leeg is. Vandaar dat de publieksbalie verplaatst moet worden.

Publieksbalie naar nieuwe stadskantoor

Naar verwachting wordt de nieuwbouw opgeleverd in de zomer van 2021. Aansluitend kan dan direct worden begonnen met de verbouwing van het Raadhuis.
Waar bestuur en medewerkers dan een plaats krijgen, wordt tegen die tijd besloten. Wethouder Frank Simons: “Deze actie is nodig om de nieuwbouw van het stadskantoor en de verbouwing van het raadhuis goed op elkaar te laten aansluiten. Deze oplossing heeft meerdere voordelen. Zowel financieel als elkaar als partners ondersteunen in tijden dat het nodig is.”

Reacties