Veiligheidsregio’s Limburg cancelen vergunningplichtig carnaval

Foto: Wikimedia / Nieuws.nl

De voorzitters van de twee Limburgse Veiligheidsregio’s maakten zojuist bekend dat vergunningplichtige carnavalselementen niet op de traditionele wijze door kunnen gaan.

Hieronder leest u de door hen verspreide verklaring:

Beste Limburgers

Helaas worden we nog steeds geconfronteerd met de gevolgen van de Corona-uitbraak. Sterker nog, de besmettingsaantallen nemen weer zorgelijk toe en er is sprake van een ‘tweede golf’. Het is daarom van belang dat we alert blijven en dat we de maatregelen die gelden strikt naleven. Ondanks dat de toekomst onduidelijk is, kijken we als voorzitters van de beide veiligheidsregio’s toch vooruit. Dit doen we vooral om duidelijkheid en perspectief te bieden aan u; onze inwoners.

Als voorzitters van de twee veiligheidsregio’s in Limburg hebben we, in samenspraak met de Gouverneur en na overleg met alle Limburgse burgemeesters, gezamenlijk besloten om, in navolging van de provincie Noord-Brabant, de vergunningplichtige carnavalsevenementen niet op de traditionele wijze door te laten gaan. Dit besluit geldt daarmee ook voor de ‘Elfde van de Elfde’ en andere grote aan carnaval gerelateerde bijeenkomsten. De verantwoordelijkheid voor de vergunningverlening ligt lokaal bij de gemeenten/de lokale burgemeesters, maar voor de eenduidigheid en het voorkomen van regionale en lokale verschillen trekken we samen één lijn in onze provincie.

Het naleven van 1,5 meter is lastig wanneer mensen in grote groepen samenkomen, zeker wanneer er alcohol wordt gedronken en mensen meegenomen worden door de muziek. Daarnaast lopen we in onze provincie risico op een zogenaamd ‘waterbedeffect’. Omdat zowel in Brabant als over de grens in Duitsland traditionele carnavalsvieringen verboden zijn, is de kans groot dat mensen van (ver) buiten de provincie in grote aantallen naar Limburg komen, waardoor het éxtra druk wordt. Een mogelijke besmetting verspreidt zich dan ook over het (buiten)land. Daarbij is het een openbaar feest waardoor besmettingen niet tot nauwelijks herleidbaar zijn.

We snappen dat dit een grote teleurstelling is voor velen. Carnaval is een mooie traditie en een gezellig feest van verbinding en verbroedering waar juist nu veel behoefte aan is. Wij zijn echter van mening dat op een verantwoorde en veilige wijze carnaval vieren, passend binnen de geldende kaders en maatregelen, op dit moment niet mogelijk is. De kaders en richtlijnen van evenementen zoals deze nu gelden in combinatie met de wijze waarop Carnaval traditioneel gevierd wordt, maken dat organisaties daar moeilijk aan kunnen voldoen. Indien deze evenementen toch doorgang zouden vinden, zijn de risico’s voor de openbare orde en de publieke gezondheid onaanvaardbaar groot. Veiligheid en gezondheid zijn de verantwoordelijkheid van de organisatie. Die moet ervoor zorgen dat maatregelen nageleefd worden. We verwachten dat daarbij handhaving van buitenaf nodig is en die capaciteit is al beperkt. Het is een lastig, maar niet te voorkomen, besluit.

We rekenen op uw begrip en hopen dat we in 2022 weer volop kunnen genieten van dit mooie feest zoals we altijd gewend zijn. We zijn en blijven continu in contact met de carnavalsbonden en –verenigingen om mee te kijken wat eventueel wel mogelijk is. Optochten en bijeenkomsten zijn dat binnen de kaders niet.

We weten niet hoe de situatie over een paar dagen is of over een paar weken, laat staan over een paar maanden. Wij staan er samen voor aan de lat om kwetsbaren te beschermen, te zorgen dat de zorg niet opnieuw overspoelt raakt, zicht op het virus te houden en clusteruitbraken te voorkomen. Dat kunnen we alleen samen. Wij blijven alle Limburgers daarom vragen: blijf je verstand gebruiken, houd 1,5 meter afstand en houd je aan de bekende hygiënemaatregelen.

Annemarie Penn-te Strake
Voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Antoin Scholten
Voorzitter Veiligheidsregio Limburg-Noord