College van B&W gemeente Heerlen komt met sluitende begroting 2021

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Het college van B&W biedt de raad een sluitende begroting 2021 aan.
Ondanks flinke financiële tegenwind en grote onzekerheden door de coronacrisis ligt er een begroting waarmee we kunnen blijven investeren in Heerlen. Het college wil met hart en ziel de schouders onder de stad zetten. Dat is dan ook het motto van Heerlen voor komend jaar: schouders eronder!

Tot het uiterste

Wethouder Frank Simons van financiën: “Het gevoel van trots overheerst bij het college, want het is gelukt om een sluitende begroting te presenteren. Maar we moesten daarvoor tot het uiterste gaan. We hebben als college al lang te maken met financiële tegenwind. Daarom hebben we twee jaar geleden een herstelplan opgesteld om te komen tot een gezonde begroting. En we waren goed op weg…
Totdat begin dit jaar de volgende tegenslag kwam: corona. En toen hadden we nauwelijks nog genoeg vet op de botten, om de financiële tegenvallers het hoofd te bieden. Wéér moesten we hard ingrijpen, maar we wilden ook vasthouden aan het plan om de begroting op orde te brengen én aan de ambities die we hebben vastgelegd in het coalitieakkoord. Want alleen met een gezonde begroting kunnen we werken aan onze sociaal-maatschappelijk opgaven en de kansen pakken die voorbij komen.”

Veerkracht en potentie

Om die gezonde basis voor elkaar te krijgen is de begroting 2021 vanaf nul opgebouwd, volgens de methodiek van Zero Based Budgetting. Van elke post is bekeken of die terecht was opgenomen op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen en/of op basis van ambities uit het coalitieakkoord.
Om de begroting realistisch en sluitend te maken waren financiële maatregelen nodig, zijn keuzes gemaakt, zonder daarbij de ambities van onze stad uit het oog te verliezen. Immers, de veerkracht en de potentie van onze stad, verdienen het om de schouders eronder te zetten. Juist ook in deze onzekere tijden.

Structureel meer rijksmiddelen nodig

De financiële positie van lokale overheden in Nederland staat er zeer slecht voor. Heerlen is daarop geen uitzondering. Voor 2021 moest de gemeente al een bedrag van 15 miljoen euro bezuinigen. Daar waren pijnlijke keuzes voor nodig.
Het is al langer duidelijk dat gemeenten structureel meer rijksmiddelen nodig hebben om hun taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Door de coronacrisis is de situatie nog verergerd en staat het water veel gemeenten inmiddels tot aan de lippen. Het is dringend noodzakelijk dat gemeenten de financiële armslag krijgen om ook de komende jaren slagvaardig te kunnen blijven handelen.

Kansen

Ondanks de moeilijke situatie waarin de gemeente verkeert, pakt Heerlen ook zijn kansen de komende periode.
Zo start in 2021 de uitvoering van het programma Heerlen-Noord: een integraal meerjarig programma, naar het voorbeeld van Rotterdam-Zuid, om de leefbaarheid en veiligheid in dit deel van de stad, met ondersteuning van het Rijk, op een innovatieve manier te verbeteren.
De transitie van het centrum staat in 2021 in het teken van vernieuwing en herinrichting van de openbare ruimte. Voor de bouw van 1.058 extra woningen is een subsidie aangevraagd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. En natuurlijk is er de oplevering van het nieuwe stadskantoor en een volwaardige Mijnmuseum in het voormalige pand Kneepkens.

De zorg voor kwetsbaren houdt de gemeente overeind door de innovatieve aanpak in het sociale domein. Bijvoorbeeld op het gebied van de WMO, de Participatiewet en de focus op eenzaamheid.
Ook blijft Heerlen doorgaan met het inhalen van onze sociaal-economische achterstanden. Daarbij leggen ze de nadruk op jeugd en onderwijs; én houden ze aandacht voor de ouderen.

Samen met de stakeholders waaronder Aken houdt de gemeente de lobby in stand voor het doortrekken van de intercityverbinding naar onze Duitse buurstad.

Ook gaat Heerlen in 2021 verder met het verduurzamen van de stad. Onder meer met operatie Steenbreek, de Woonwijzerwinkel en door het starten van de realisatie van het 1000-bomen plan.

Reacties