Één Social Return-beleid bij alle gemeenten in Zuid-Limburg

Foto: WSP Parkstad

Het idee achter ‘Social Return’ is simpel: bij de aanbesteding voor grotere opdrachten vragen gemeenten aan leveranciers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten bij de uitvoering van die opdracht. Maar de eisen en voorwaarden die de diverse gemeenten hierbij stelden wilden nogal eens verschillen, wat de nodige onduidelijkheid opriep.
Vanaf nu wordt dat anders: álle Zuid-Limburgse gemeenten gaan met betrekking tot Social Return één gezamenlijk beleid gevoerd. Want Zuid-Limburg is een bedrijvige regio waar iedereen de mogelijkheid zou moeten krijgen om te kunnen werken, en via Social Return krijgen mensen die kans.

Kans op (betaalde) werkervaring

Werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en leerlingen van het beroepsonderwijs uit het werkgebied krijgen door Social Return de kans om (betaalde) werkervaring op te doen en door te stromen naar een vaste baan.
Tot voor kort verschilden de Social Return-eisen in aanbestedingen inhoudelijk per gemeente op het gebied van voorwaarden en invulling.
Om meer duidelijkheid te scheppen voor alle betrokken partijen én het makkelijker te maken om duurzame plaatsingen te realiseren, zijn de gemeenten overeengekomen om vanaf nu hetzelfde voorwaardenpakket te hanteren bij de lokale Social Return-invulling.

Ervaringen Social Return

Mark Blösser, directeur van Geonius dat met regelmaat te maken heeft met het Social Return-vraagstuk, is blij met de ontwikkeling en onderstreept het belang. “Onze ervaring is dat mensen die via Social Return een tweede kans krijgen, vaak heel veel potentie in zich hebben en met de juiste begeleiding zeer waardevol voor de organisatie kunnen zijn.”

Voor Jolanda Laheije, die kon starten als begeleider bij Novizorg, betekende Social Return een nieuwe kans en perspectief.
“Ik vind het geweldig om mensen te kunnen helpen die in eenzelfde schuitje als ik zitten of hebben gezeten. Thuiszitten is voor mij geen optie”.

Ook wethouder Jim Janssen van Maastricht benadrukt, mede namens collega’s Judith Buhler (Sittard-Geleen) en Martin de Beer (Heerlen), het succes en de noodzaak van Social Return. “De recente geschiedenis laat zien dat de samenwerking tussen overheid en werkgevers op het vlak van Social Return vaak heeft geleid tot vaste banen voor juist deze doelgroep. Zeker in de huidige tijd is het belangrijk om zo’n succesvolle samenwerking voort te zetten en waar mogelijk te optimaliseren.”

In Zuid-Limburg is er per regio een functionaris aangesteld voor controle, advisering en monitoring van Social Return-projecten. De totstandkoming van de uniforme Social Return-eisen voor de gehele regio is een mooi voorbeeld van de succesvolle samenwerking tussen deze functionarissen; te weten Daniëlle Slangen (Parkstad), Odette Creusen (Maastricht) en Lars Offermans (Westelijke Mijnstreek).

https://youtu.be/Ejbv3QX28D8

Reacties