Roel Wever vandaag beëdigd als burgemeester van Heerlen

Foto: Still livevideo gemeente Heerlen

Sinds maandagavond 28 september heeft Heerlen, na een periode van tweeëneenhalf jaar waarnemend burgemeesterschap, weer een reguliere burgemeester. Tijdens een bijzondere raadsvergadering werd Roel Wever beëdigd door Theo Bovens, de Commissaris van de Koning in de provincie Limburg.

Bijzonder

De bijeenkomst was ook op een andere manier bijzonder. Niet alleen was er voor de beëdiging uitgeweken naar de Brightlands Smart Services Campus omdat daar de aanwezigen de nodige vereiste afstand tot elkaar kon worden gegarandeerd. Ook mocht, in verband met de ook voor deze officiële gelegenheid geldende coronaprotocollen, locoburgmeester Peter van Zutphen de nieuwe burgervader van Heerlen de ambtsketting niet omhangen. Dit ceremonieel werd daarom, met verve, uitgevoerd door de vrouw van de nieuwe burgemeester.
Wel was Van Zutphen blij met de toezegging van Roel Wever dat hij twee periodes wil aanblijven, want de nieuwe burgemeester is inmiddels de tiende burgemeester op rij die Van Zutphen als raadslid en wethouder meemaakt.

Roel Wever

Roel Wever is geboren in 1962 in Amsterdam. Hij is getrouwd, heeft 5 kinderen en woont al 25 jaar in Heerlen.
Voordat hij voorgedragen werd als burgemeester was hij al ruim 14 jaar als adviseur actief in het openbaar bestuur. Hij vervulde opdrachten rondom bestuurs- en organisatiekracht, deed onderzoeken naar samenwerken en herindelingen. Daarnaast begeleidde hij colleges, gemeenteraden en directieteams.

Op 11 september 2018 werd hij geïnstalleerd als lid van de Eerste Kamer als opvolger van Frank de Grave. Naast fractiesecretaris is de heer Wever ondervoorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Eerste Kamer: aanblijven als lid of niet?

Of hij aanblijft als lid van de Eerste Kamer gaat Roel Wever komende dagen bespreken met de wethouders en de gemeenteraad van Heerlen.
Officieel mag een lid van de Eerste Kamer die functie combineren met het burgemeesterschap, als de betreffende gemeenteraad daarmee tenminste instemt. Wever ziet op zich wel een meerwaarde van die combinatie, vooral ook vanuit lobby-oogpunt.
Op 1Limburg geeft hij aan dat het voor hem geen moeilijke afweging is maar dat de bal bij de gemeenteraad ligt. “Als de gemeenteraad zegt dat ze er een meerwaarde in ziet dat ik wekelijks in Den Haag ben zodat ik daar goede dingen voor de stad kan doen, dan blijf ik zitten”, aldus Wever. “Maar als ze zeggen ‘we willen eigenlijk dat je altijd in Heerlen blijft omdat er zoveel te doen is in de stad’, dan stop ik als Eerste Kamerlid.”

Reacties