Aad de Haas onder de loep in twee inhoudelijke lezingen bij SCHUNCK

Foto: Collectie erven Aad de Haas

Zijn vroegste werk werd verwoest door het bombardement op Rotterdam. Hij werd ‘entarted’ verklaard door de Duitse bezetter en hij kwam meermaals in conflict met de Katholieke kerk. In zijn werkhouding en leven was hij altijd tegendraads; activisme en autonomie gingen bij hem hand in hand.
Tijdens een tweetal lezingen kijken cultuurhistorici Bart Jan de Graaf en Ko van Dun naar het werk, het umfelt en het bevlogen leven van deze markante kunstenaar die een eigen(wijze) positie inneemt in de Nederlandse kunstgeschiedenis.

Veelbewogen levensloop

In zijn introductielezing op 30 september, 19:30 uur staat Bart Jan de Graaf stil bij de veelbewogen levensloop van de ‘Rotterdamse Limburger’: “Dat er over het leven van Aad de Haas nog geen boek is geschreven mag een klein wonder heten; zijn lotgevallen vormen een potentiële voedingsbodem voor een meeslepende roman, om over een biografie maar te zwijgen…”.

Wereld op drift

Op 13 oktober, 19:30 uur brengt Ko van Dun een verdiepende lezing waarin hij De Haas plaatst in het bredere perspectief van de tijdsgeest waarin hij leefde; van een wereld op drift. “Het verhaal van Aad de Haas is in de eerste plaats dat van een jonge, geëngageerde kunstenaar die in een heftige tijd leefde. Het is ook het verhaal van de generatie die de overgang meemaakte van de autoritaire orde van eeuwen naar de egalitaire massacultuur. Aad de Haas laat als geen ander zien hoeveel persoonlijke innerlijke strijd hiermee was gemoeid. Geloof en kerk, oorlog en lijden, liefde en seks, schoonheid en zeggingskracht, het zijn de grote thema’s van een uniek oeuvre,” aldus van Dun.

Tentoonstelling

De lezingen worden georganiseerd bij de tentoonstelling ‘Tegendraads | Aad de haas – 100 jaar’ ter gelegenheid van het 100ste geboortejaar van de kunstenaar.
De tentoonstelling is sinds 22 september 2020 open voor publiek.

Over de sprekers

Bart Jan de Graaf studeerde af als historicus aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie ‘cultuur- en ideeëngeschiedenis vanaf de Verlichting’. Na afronding van deze studie werkte hij onder meer bij het Bonnefantenmuseum Maastricht als kunsthistorische gids, als tentoonstellingsorganisator bij Museum Het Domein in Sittard en was hij initiatiefnemer voor het lezingen- en debatcentrum Podium Babel in Sittard.
Sinds 2012 werkt Bart Jan als freelancer en geeft hij cursussen met een cultuur- en ideeënhistorische inhoud en is hij betrokken bij diverse activiteiten die onder de brede noemer ‘cultuureducatie’ zijn samen te vatten.

Ko van Dun (1953, Heerlen) is werkzaam als spreker, schrijver en docent voor musea, galeries, bedrijven en onderwijsinstellingen. Hij geeft particulieren en bedrijven onafhankelijk advies bij het kopen van hedendaagse kunst.
Ook geeft hij trainingen en seminars aan bedrijven op het snijvlak van kunst, geschiedenis en economie.

Reacties