Roel Wever (VVD) officieel nieuwe burgemeester van Heerlen

Foto: Eerste Kamer der Staten Generaal

Drs. Roel Wever wordt eind september de opvolger van Emile Roemere als burgemeester van de gemeente Heerlen.
Zoals doorgaans de gang van zaken is ging vandaag ook de ministerraad accoord met de benoeming van de heer Roel Wever als nieuwe burgemeester van Heerlen.
De gemeenteraad had hem enige tijd geleden al als nummer 1 op de aanbevelingslijst geplaatst.
Op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloot de ministerraad vandaag Wever voor te dragen voor benoeming.
De benoeming gaat in op 28 september 2020.

Roel Wever

Roel Wever is geboren in 1962 in Amsterdam. Hij is getrouwd, heeft 5 kinderen en woont in Heerlen.

Nu is hij directeur van PublicSpirit/BMC en al ruim 14 jaar als adviseur actief in het openbaar bestuur. Naast werving en selectie vervult hij opdrachten rondom bestuurs- en organisatiekracht, doet onderzoeken naar samenwerken en herindelingen en is onder meer projectleider geweest in Brabant en Gelderland. Daarnaast begeleidt hij colleges, gemeenteraden en directieteams.

Bij de Eerste Kamerverkiezingen in 2015 stond Wever op plaats 17 van de kandidatenlijst van de VVD, die niet voldoende bleek om gekozen te worden. Op 11 september 2018 werd hij alsnog geïnstalleerd als lid van de Eerste Kamer als opvolger van Frank de Grave.
Naast fractiesecretaris is de heer Wever ondervoorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
Daarnaast is hij Voorzitter Raad van Toezicht Xonar en lid van de Raad van Toezicht Leerstoel Innovatie en Samenwerking Universiteit Twente.

Reacties